Insignes AT Haaglanden

Kort maar krachtig, simpel maar prachtig!

Haaglanden3

Gedragen op de rechterschouder wordt dit werkelijk schitterende maar toch eenvoudige insigne. Een prachtige vorm en een nog mooiere kleur blauw met een zwarte rand. De simpele, maar o zo stoere en eervolle opschrift "ARRESTATIETEAM" in zwarte letters maakt dit insigne tot één van mijn favorieten. Het oude "West-1" Rijkspolitie AT droeg een vergelijkbaar insigne met de opschrift "KORPS RIJKSPOLITIE". Voor een afbeelding van dit insigne moet je op de insignepagina zijn van het AT Rotterdam-Rijnmond.

De Blauwe Aanslag

Haaglanden1

Het eerste insigne van AT Haaglanden is een zeer mooi insigne met een al even mooi verhaal. Het ronde, blauwe insigne is omringt met een goudgelige rand. In dezelfde goudgelige kleur staat er "ARRESTATIETEAM HAAGLANDEN" opgeschreven en is er een "skyline" op de insigne te zien waarboven een ooievaar vliegt.

Het verhaal achter dit insigne luidt als volgt. Tijdens een ontruiming van het kraakpand "De Blauwe Aanslag" (een belastingskantoor!) in Den Haag door het AT Haaglanden, vond men in één van de kamers een grote wandschildering van een gigantische ooievaar. na de actie telde één van de operators 1 en 1 op en men kwam uit op dit insigne. Het is dus genoemd naar het pand wat "de Blauwe Aanslag" heette, verder was dit gebouw blauw, exact dezeflde kleur blauw als de baret die de leden van het AT eervol dragen. Verder verwijst de naam van het insigne nu ook op een cryptische manier naar de "aanslag" die de AT'ers op het gebouw hebben gepleegd.
De ooievaar in het insigne is het logo van de stad Den Haag en vliegt boven de skyline van Den Haag. Het is een speciale ooievaar, want deze heeft grote klauwen waarmee het dier waakt over de stad en zijn inwoners.

De dikke kip

Haaglanden2

De reden waarom is mij onbekend, maar het AT Haaglanden kreeg in 2001 dit insigne als nieuwe insigne. Het insigne is ontworpen op papier door een vrouw van één van de AT-operators van Haaglanden. Het lichtblauwe insigne wat met een donkere titn blauw is omrand toont wederom het stadslogo van Den Haag, de ooievaar. Waarschijnlijk zit u al te turen; wat heeft die ooievaar toch in zijn vleugels?! Het is een H&K MP5, tenminste dat moet het voorstellen. Het schitterende ontwerp wat de betreffende dame heeft gemaakt is niet goed tot zijn recht gekomen in dit insigne waardoor er een slecht en minder mooi insigne uit is komen rollen. Het team is dan ook niet tevreden met dit insigne, en zoals een AT'er me al vertelde is men momenteel bezig met een nieuw insigne. Wanneer dit insigne af is zal het hieronder staan!
De naam "De Dikke Kip" van het insigne komt van de afbeelding van de ooievaar, het beest ziet er nogal dik en vet uit waardoor de naam snel vast stond. Hieruit blijkt ook de onvrede van de Haaglandse AT'ers ten opzichte van het insigne.

De gespierde ooievaar

Haaglanden4

Een goed begin van het nieuwe jaar, 2005. In januari maakte het team bekend dat men een nieuw insigne ging dragen als vervanging van de twee insignes die hier direct boven staan.
In opdracht van, en rekening houdende met de eisen vanhet team heeft Skandar Frantzen het nieuwe insigne ontworpen.

Het nieuwe insigne toont een "gespierde ooievaar", de verwijzing naar het insigne wat vervangen wordt is overduidelijk: men noemde dit insigne vaak "de dikke kip". De ooievaar, het logo van de Gemeente Den Haag, werd meegenomen uit de vorige insignes omdat het team daar zijn oorsprong kent. De ooievaar vliegt boven Nederland om het land zo veilig te houden, en met name de regio's Haaglanden en Hollands-Midden.
De gespierde ooievaar moet gezag en uitstraling hebben met als grondgedachte "Tot hier en niet verder!".

User

De eigenaar en webmaster van Arrestatieteam.nl. Zelf zeker geen AT'er, maar heeft wel vaak samengewerkt met verschillende AT's. Een politieagent met een gezonde interesse in geweldsbeheersing, bewapening en uitrusting.

Website: www.arrestatieteam.nl
  • Facebook >

  • Twitter @Arrestatieteam.nl >

  • Twitter #Arrestatieteam >

  • 1