Insignes AT Rotterdam-Rijmond

Vervlogen tijden

West1

Het Arrestatieteam Rotterdam-Rijnmond bestaat sinds de samenvoeging van BOA en West-1, de oude Arrestatieteams van de Gemeente- en Rijkspolitie. Beide eenheden hadden een ander insigne dan AT Rijnmond nu heeft, maar AT West droeg op de linkerschouder ook nog dit speciale, schitterende insigne. West-1 was op deze manier goed herkenbaar als een Rijkspolitie AT.
Het schitterende lichtblauwe insigne met een speciale vorm is omrand met een zwarte kleur en bevat in zwarte letters de woorden "KORPS RIJKSPOLITIE". Op de linkerschouder droeg men een zelfde insigne met de opschrift ARRESTATIETEAM". Deze twee insignes worden door Rotterdam Rijnmond niet meer gedragen, AT Haaglanden draagt het "ARRESTATIETEAM"-insigne nog steeds, op de rechterschouder.

In den beginne

West12

In dit oude embleem van het Rijkspolitie arrestatieteam West I zien we de vijfpuntige ster welke we kennen als het logo van de Rijkspolitie. De springende granaat is echter vervangen door een paar transportboeien met daarbij de letters A T voor arrestatieteam, of zoals de teamleden destijds ook dikwijls zeiden: Afwachten en Toeslaan.
Hierboven ziet men een parachute met wing afgebeeld. Dit verwijst naar het feit dat de leden van het toenmalige AT West I bij het Korps Commando Troepen (KCT) een para-opleiding hebben genoten voor Brevet A. Deze "parawing" werd ook gedragen op de zwarte wollen trui destijds.

De Basilisk

Rotterdam1

Wederom een schitterend insigne, en wel dat van één van de drukste AT's van Nederland, Rotterdam-Rijnmond. Het volledige donkerblauwe insigne is omrand met een paarsig randje. Op het insigne staat in goudkleurige letters "ARRESTATIETEAM RIJNMOND" en de tekst "AANHOUDEND TOT UW DIENST".
AT Rotterdam-Rijnmond is opgericht na de reorganisatie van de Nederlandse politie en is gevormd door het arrestatieteam van de Rijkspolitie (West-1) samen te voegen met het Gemeentepolitie arrestatieteam (B.O.A. - Bureau Opsporing en Aanhouding).
De ontwerper B.V. van dit nieuwe insigne heeft vanwege het perfect samenvloeien van deze twee AT's ook de twee insignes samengesmolten. De slang (boa constrictor) die op het B.O.A. insigne stond is gecombineerd met de slechtvak van het West-1 insigne. De slechtvalk is het snelste dier ter wereld: zijdens de duikvluchten waarin de roofvogel zijn prooi slaat kan hij snelheden van over de 300km/uur behalen, mooie symboliek voor de snelheid waarmee het arrestatieteam opereert.
Hier kwam een fantasiefiguur uit welke wat weg heeft van een draak. Op de kop van het serpent staat een kroon welke gezien kan worden als een kroon op het werk van het arrestatieteam. De grote pijlvormige staart wijst op het venijn wat het arrestatieteam in zich heeft.
"Aanhoudend tot uw dienst" heeft twee betekenissen: allereerst in de vorm van aanhouden/arresteren en ten tweede in de betekenis van voortdurend. Een schitterend insigne met een prachtige achtergrond.

User

De eigenaar en webmaster van Arrestatieteam.nl. Zelf zeker geen AT'er, maar heeft wel vaak samengewerkt met verschillende AT's. Een politieagent met een gezonde interesse in geweldsbeheersing, bewapening en uitrusting.

Website: www.arrestatieteam.nl
  • Facebook >

  • Twitter @Arrestatieteam.nl >

  • Twitter #Arrestatieteam >

  • 1