Rijopleiding arrestatieteam

Bij veel van de inzetten van de AT's spelen motorvoertuigen een grote rol. Denk maar eens aan het zo snel mogelijk ter plaatse komen van een AT. Verder moet de AT-chauffeur een goede vakman zijn die het team ongeschonden door de meest gevaarlijke situaties kan loodsen. Tijdens inzetten kunnen achtervolgingen onstaan of het kan gebeuren dat tijdens een persoonsbeveiling een aanslag of iets dergelijks gebeurd, de veiligheid van deze persoon moet dan worden gewaarborgd, het arrestatieteam moet deze dan zo snel mogelijk in veiligheid brengen.

Algemene opleiding

Alle leden van het arrestatieteam zijn uitstekende chauffeurs. Dit komt goed van pas aangezien alle leden een speciale opleiding volgen in het autorijden bij een AT. Niet alleen AT'ers maar ook leden van observatieteams en veiligheidsdiensten krijgen namelijk de SROAA-1. Dit staat voor Specialistische Rijopleiding Auto A1. Dit is een basisopleiding waaraan een 3 daagse intake zit verbonden. Daarin wordt gekeken of de cursisten ook daadwerkelijk geschrikt zijn voor het volgen van de opleiding. Je wordt beoordeeld op je inschattingsvermogen, op hoe snel je bepaalde technieken en tips oppikt en hoe je inzicht is bij het rijden in en buiten de bebouwde kom.
Iedereen die ingetest wordt ondergaat een 1-daagse intest en 1 dagdeel computertest. De intest wordt afgenomen door docenten die SRO geven. s' Morgens rijdt docent A met twee cursisten en docent B met twee cursisten een vaste route met een aantal opdrachten. Na de lunch wordt er gewisseld en krijgen de docenten iedere twee ander cursisten. Ze ruilen dus met elkaar. Aan de hand van de rijtest maakt de docent een rapportage (een vaste score lijst). Iedere ingeteste cursist wordt op eenzelfde route op dezelfde onderdelen getest. Aan het einde van de dag maakt iedere docent afzonderlijk van elkaar een scorelijst op en daar komt een uitslag uitrollen: niveau 1, 2 of 3. De uitslag van deze twee testen vormen samen met de uitslag van de computer test het uiteindelijke resultaat, wel of niet geschikt voor SRO.
Als eisen zijn gesteld dat je in bezit moet zijn van rijbewijs B en dat je zeer ruime rijervaring moet hebben. Tijdens de 3-daagse intest krijgen de cursisten ook een anti-slipcursus.
Sinds kort (Red.: zomer 2003) vind er ook een test plaats via de computer waarbij de volgende punten worden getest bij de toekomstige beroepschauffeurs:

 • waarnemingsvermogen
 • concentratievermogen
 • coordinatievermogen
 • ruimtelijkinzicht
 • reactievermogen
 • capaciteitsmeting van het
 • korte termijn geheugen
De mannen zelf... Er wordt zowel geoefend op het circuit als op de openbare weg. In deze opleiding wordt er zo nu en dan met behoorlijk hoge snelheden gereden. Ik kan je helaas niet vertellen wat de tactieken zijn. Waarom dat zul je begrijpen...
SROAA-1 cursist "Rainbow"
 

Wanneer je de intest haalt kun je beginnen aan de eerste opleiding die A1 heet en 3 weken duurt Hier leert de kandidaat om veilig en snel te rijden en tevens tactieken in het onopvallend volgen van subjecten. Dit wordt zowel geoefend op het circuit als op de openbare weg. In deze opleiding wordt er zo nu en dan met behoorlijk hoge snelheden gereden. Op het circuit worden tevens slippen, bochtentechnieken, remproeven en uitwijktrainingen geoefend. Tijdens deze cursus rijden de cursisten uitsluitend zonder optische en visuele signalen, zonder zwaailicht en sirene dus. Of, zoals de politie het zelf omschrijft; de cursist

 • kan technisch goed rijden;
 • kan komen tot een goed samenspel met andere weggebruikers;
 • kan snel en tevens zo onopvallend mogelijk rijden zonder meer dan aanvaardbare risico’s;
 • kan nuttig gebruik maken van ontheffingen;
 • heeft een uitstekend verkeersinzicht en anticipatievermogen

Modules die worden gebruikt tijdens de SROAA-1 in de hoofdvestiging Apeldoorn en dependances Rotterdam en Lelystad zijn de volgende:

 • voertuigbediening;
 • voertuigbeheersing;
 • verkeersinzicht en anticiperen;
 • rijden binnen/ buiten de bebouwde kom;
 • bijzonder weggedrag;
 • politieontheffingen

Doelstellingen

De SRO is een opleiding waarmee de docenten de cursisten niet zo maar extra verkeersinzicht en voertuigcontrole bijbrengen. Het is een opleiding die perfect is afgestemt op het rijden van complexe of moeilijke ritten tijdens het werk van de gespecialiseerde politie-eenheden. Je moet hierbij denken aan onder andere de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging en natuurlijk de AOE's. Hieronder vind je een lijstje met doelstellingen van de opleiding:

 1. De cursist rijdt op basis van een uitstekend verkeersinzicht en anticipatievermogen met een zeer goede voertuigbediening en voertuigbeheersing.
 2. Hij is in staat een offensief tolerante rijstijl toe te passen, waarbij hij rekening houdt met de beperkingen van andere en zichzelf en die is gericht op de grootst mogelijke veiligheid.
 3. Hij kan deze rijstijl ook onder grote psychische druk lange tijd volhouden.
 4. De cursist toont in zijn rijden de grenzen waar binnen de normen van een tolerante rijstijl vallen.
 5. Hij rijdt met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Auto2
Rijden in extreme omstandigheden

Naarmate de opleiding en de weken verlopen zorgen de instructeurs dat de druk bij de cursisten steeds groter wordt. Op deze manier leren de cursisten op hetzelfde hoge niveau te presteren wanneer ze onder grote druk staan.
In de derde week van de SRO moet de cursist op donderdag het examen afleggen, waarbij de examinator achterin zit en de docent rechts voorin (dubbele bediening). De examinator geeft alle opdrachten en bepaald de route. De examinator geeft direct nadat de twee cursisten het examen van ieder één uur hebben gedaan in de auto het cijfer. De docent geeft eerder die week geen cijfer meer, alleen de examinator geeft nog een cijfer. Als dat een onvoldoende is volgt er op vrijdag, de dag na het examen direct een herexamen. Is dat weer onvoldoende is de SRO met onvoldoende resultaat afgelegd en kan alleen nog een (toekomstige) baas van de AT-er beslissen dat de cursist de hele cursus of een deel daarvan overnieuw kan / mag doen. Is de SRO voldoende dan wordt de AT-er chauffeur op een zogenaamde inzet-auto.

Voortgezette opleidingen

Ten tijde van schrijve van dit artikel ben ikzelf net een uurtje terug van mijn 7e rijles. Zelf zo groen als gras dus en ik vind mezelf al een hele chauffeur. Echter ben ik nog lang niet klaar voor één van de voortgezette rijopleidingen voor onder andere de arrestatieteams. Na de SROAA-1 kan de AT'er namelijk nog deelnemen aan de opleidingen C en D.

SROA-B

De tweede SRO opleiding is de B-vorm. Deze tweeweekse cursus heeft betrekking op het rijden met gepanserde voertuigen.

SROA-C

Als derde Specialistische Rijopleiding Auto hebben we de C-variant. Deze rij-opleiding is eigenlijk alleen bedoeld voor leden van de DKDB (Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging) van het KLPD. Gezien het feit dat de DKDB een takenpaket wat op enkele punten enigsinds gelijkenis toon met die van het AT zijn er toch enkele AT'ers die deze opleiding volgen. Vaak zijn dit de gespecialiseerde chauffeurs binnen de betreffende AT's.
Doel van deze cursus is het leren rijden met een zwaar beveiligde en dus zus zwaar gepanserde auto. Hierbij wordt met name ingegaan op weggedrag, bochtentechniek maar ook het offensief en defensief rijden.

SROA-D

De laatste opleiding is degene die het meest tot de verbeelding spreekt. In de D-cursus leert de betreffende cursist namelijk om "'tegen de wil van de verdachte het door hem of haar bestuurde voertuig tot stilstand te brengen". Wat houdt dit simpel gezegd in? Ramtechnieken! Een zeer specialistische cursus waarbij de cursist op het PIVM (Politie Instituut voor Verkeer en Milieu) in Lelystad een flink aantal oude auto's tot stoppen zal moeten brengen. Deze cursus duurt maar enkele dagen.

User

De eigenaar en webmaster van Arrestatieteam.nl. Zelf zeker geen AT'er, maar heeft wel vaak samengewerkt met verschillende AT's. Een politieagent met een gezonde interesse in geweldsbeheersing, bewapening en uitrusting.

Website: www.arrestatieteam.nl
Meer in deze categorie: Duiker arrestatieteam »
 • Facebook >

 • Twitter @Arrestatieteam.nl >

 • Twitter #Arrestatieteam >

 • 1