Wat is een arrestatieteam?

Het AT, zoals het arrestatieteam vaak wordt genoemd, heeft in de officieële gangen bij Politie, Justitie en Binnenlandse Zaken een andere naam: aanhoudings- en ondersteuningseenheid, kortweg AOE.
Gezien het feit dat de naam AOE volkomen onbekend is bij de meeste agenten, laatst staan bij de burgerij wordt op deze website de term AT of arrestatieteam gebezigd. Maar wat is een AT precies? Om daar achter te komen kunnen we het beste artikel 8 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (BBRP) erbij pakken:

Artikel 8 van het Besluit beheer regionale politiekorpsen (BBRP)

1. Het regionale politiekorps beschikt, zelfstandig of samen met een of meer andere regionale politiekorpsen, over een eenheid die uitsluitend tot taak heeft, indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat levensbedreigende omstandigheden tegen de politie of anderen dreigen, de volgende werkzaamheden uit te voeren (...)

Als we dit artikel doorlezen zien we dus, dat een regionaal politiekorps moet kunnen beschikken over een eenheid voor een bepaald takenpaket: een arrestatieteam. Dat zou betekenen dat we in Nederland wel 25 arrestatieteams zouden kunnen hebben, we hebben immers 25 regionale politiekorpsen. In het artikel staat echter ook dat er sprake mag zijn van regio's die samen zo'n team beheren / hebben.
Uit het artikel kunnen we verder ook halen wat een arrestatieteam globaal gezien is voor een eenheid. We zien namelijk staan dat de eenheid moet optreden wanneer er "levensbedreigende omstandigheden zijn voor de politie of anderen".
Het takenpaket van de AT's is dus vrij specifiek zou je denken; echter valt dit tegen want de arrestatieteams worden voor talloze zaken ingezet. Meer informatie over het totale takenpaket van de AT's vind je in het betreffende artikel: takenpaket arrestatieteam.

(Inter-)Regionale arrestatieteams

Watiseenattreintje
AT Haaglanden klaar voor een instap

Uit bovenstaand artikel 8 van het BBRP hebben we al kunnen halen dat de AT's regiogebonden kunnen zijn. Deze teams worden Regionale Arrestatieteams genoemd. Voor sommige regio's is het echter niet rendabel of zelfs vanwege organisatorische moeilijkheden onmogelijk om een eigen arrestatieteam te onderhouden ofwel op te richten. Deze regio's hebben dan een convenant met een regio die wel zelf een AT heeft: er wordt dan afgesproken om het AT samen te beheren, te financieren en samen te stellen. Deze teams noemen we Interregionale arrestatieteams.
In Nederland hebben we zes arrestatieteams waarvan er drie teams regionaal zijn, de rest is interregionaal:

  • Arrestatieteam Haaglanden
  • Arrestatieteam Rotterdam-Rijnmond
  • Interregionaal Arrestatieteam Midden-Nederland
  • Interregionaal arrestatieteam Amsterdam-Amstelland
  • Interregionaal arrestatieteam Noord- en Oost-Nederland
  • Interregionaal arrestatieteam Zuid-Nederland

Voor een overzicht van de werkgebieden van de verschillende teams verwijs ik je door naar het betreffende artikel: werkgebieden arrestatieteams.

Organisatie en bestuur

Een arrestatieteam is het uiterste geweld wat de politie tot zijn beschikking heeft. De inzet van een eenheid als deze is dan ook goed geregeld omdat gebruik van dit middel een ernstige inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer. Verkeerd gebruik van dit middel, de arrestatatieteams, moet dan ook worden voorkomen.
Vandaar dat de inzet van een AT aan allerhande regels gebonden is. Een aanvraag van inzet wordt dan ook getoetst door hoge ambtenaren die vervolgens wel of niet toestemming geven tot de inzet van het AT. Wanneer van toepassing zijn het ook deze ambtenaren die bepalen welke geweldsmiddelen worden meegnomen / gebruikt tijdens de inzet.
Voor meer informatie over de organisatie en de bestuurstructuur en de inzetcriteria kun je het betreffende artikel inzetcriteria arrestatieteam lezen.

Uitrustingen

De AT's worden onder de meest verschillende omstandigheden ingezet en stellen dan ook per inzet de uitrusting samen. Men heeft in ieder geval de beschikking over het standaard pistool, de Walther P5 in 9x19mm. Verder kan men zwarte Nomex overalls gebruiken, in combinatie met verschillende Kevlar kogelwerende vesten, Nomex handschoenen, een helm, speciale schoenen en verschillende beschermende Kevlar schilden en lichaamsbepantsering. Verder kan een AT onder andere gebruik maken van Heckler en Koch MP5 pistoolmitrailleurs en Noise and Flash Devices (NFDs), ookwel flashbang genoemd. Voor uitgebreide artikelen over de verschillende (vuur)wapens en uitrustingsdelen die AT's gebruiken verwijs ik je naar de sectie uitrustingsdelen .

Inzetten

De AT's worden talloze keren ingezet zo door Nederland heen, gemiddeld genomen meer dan 1x per dag. Het overgrote deel van deze inzetten blijft onbekend. Een enkele keer refereert een kort ANP-bericht over een bepaalde arrestatie waarbij er gebruik is gemaakt van een AT. Helemaal zeldzaam zijn de keren dat het AT in de media verschijnt. Dit gebeurt alleen bij gijzelingen, grote of grove overvallen of rampen. Zo hebben we op 27 September 2001 verschillende arrestatieteams aan het werk gezien rond de Rotterdamse tunnels in verband met een bommelding. Op de website kun je ook lezen over de diverse inzetten van het arrestatieteam.

Insigneart
Collage van AT insignes

Insignes

De arrestatieteams hebben geen officieel insigne speciaal voor hun eigen team. Dit is omdat de Nederlandse politie het uniform "uni forum" wil houden en omdat het ontstaan van aparte groepen niet wordt gestimuleerd.
Desondanks heeft ieder AT een eigen insigne-ontwerp; de meeste AT's dragen dit als een insigne op het inzettenue.
De insignes zijn zeer gewild bij verzamelaars, ze zijn zeer moeilijk te vinden omdat de AT's de insignes in kleine oplagen laten maken voor de teamleden alleen.
Er is op deze website een volledig overzicht van alle insignes van de diverse arrestatieteams: overzicht insignes.

 

User

De eigenaar en webmaster van Arrestatieteam.nl. Zelf zeker geen AT'er, maar heeft wel vaak samengewerkt met verschillende AT's. Een politieagent met een gezonde interesse in geweldsbeheersing, bewapening en uitrusting.

Website: www.arrestatieteam.nl
  • Facebook >

  • Twitter @Arrestatieteam.nl >

  • Twitter #Arrestatieteam >

  • 1