Selectieprocedure

Gesolliciteerd? Gefeliciteerd!

Image1

Je hebt gesolliciteerd naar een positie binnen het arrestatieteam en je komt in aanmerking voor de opleiding tot medewerker arrestatieteam. Om te kijken of je echt geschikt bent voor het werk moet je de selectieprocedure eerst doorlopen. De selectieprocedure is voor mannen en vrouwen gelijk, ook de leeftijd van de sollicitant doet niet af aan de vereiste kwalificaties. Het gehele selectieproces bestaat uit vier verschillende onderdelen:

 1. Medisch onderzoek
 2. Psychologisch en psychodiagnostisch onderzoek
 3. Intestprogramma
 4. Selectiegesprek

Deze vier onderdelen moeten allemaal met succes worden afgelegd, voordat men aan de opleiding mag deelnemen.

Medisch Onderzoek

Deze keuring wordt uitgevoerd wanneer je solliciteert als medewerker arrestatieteam (Basisopleiding Aanhoudings- en ondersteuningseenheid). De keuring wordt uitgevoerd aan het medisch sportcentrum in Papendal en is een behoorlijke zware en intensieve medische keuring. De fysieke gesteldheid wordt volledig onder de lope genomen, hart- en longfuncties, belastbaarheid en motoriek zijn de vaste aandachtspunten. Dit is vanwege de extreme fysieke belasting die een medewerker van het arrestatieteam moet afleggen tijdens zijn werk.
Eventueel is het nodig om een aanvullende ogentest te doen, bij een oogarts die zal worden aangewezen. Het niet kunnen dragen van lenzen in plaats van een bril is een afkeuringsgrond.

Psychologisch en psychodiagnostisch onderzoek

Image4

Dit betreft een volledig psychologisch onderzoek, tevens is er een mogelijkheid dat je een intake gesprek met een politiepsychiater hebt, het zogenaamde psychodiagnostisch onderzoek. Hiervan wordt een rapportage opgemaakt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Centrum voor Competentiemeting en Monitoring (CCM) van de Politieacademie.

Intestprogramma

Dit betreft een driedaags "sportprogramma" (ook wel intest genoemd), waarbij jouw fysiek prestatatieprofiel wordt bekeken door het uit voeren van allerlei oefeningen zowel individueel als in groepsverband. Tevens wordt u geobserveerd en geëvalueerd met betrekking tot persoonlijkheidsaspecten.
Wanneer je de sporttest niet kunt voltooien doordat je geblesseerd raakt, dan mag je de volgende intest wéér meedoen om het te proberen. Wanneer je de test om andere redenen niet haalt zul je twee jaar moeten wachten voordat je weer mee kan doen aan de intest. Eventueel kan het management hier bezwaar op maken, bijvoorbeeld als je het voor de 6e keer probeert.

Eisen en normen sporttest

Abseilen

Hieronder staat een lijst met de 15 onderdelen waaruit de sporttest voor het arrestatieteam bestaat. Al deze oefeningen worden uitevoerd in een sporttenue. Na onderdeel 12 is een lunchpauze en daarna heeft men één uur fexibiliteit en zelfverdediging. na de duurloop van 10 kilometer, onderdeel 14, is er een minimale rusttijd van 3 uur lang, daarna volgt de zwemoefening.
1, 11 en 14 worden buiten uitgevoerd op een verhard parcour, 2, 3, 8, 9, 10, en 13 worden in de sportzaal uitgevoerd. Ten slotte wordt 15 natuurlijk in een zwembad uitgevoerd.

 1. 1500 meter loop -> N.S.F.
 2. Spronghoogte uit stand -> geen norm: signaal functie
 3. Optrekken (Latisimus) -> samen met 8: 15 x
 4. Sit-Up's (30 sec.) -> samen met 3: 75 x
 5. Push-Up's (30 sec.) -> samen met 4: 75 x
 6. Huppen (30 sec.)
 7. Vertesprong uit stilstand -> minimaal 2 meter
 8. Optrekken biceps -> samen met 3: 15 x
 9. 4 x 15 meter sprint (start uit buiklig)
 10. 2 x 20 meter sprint (start uit buikligging) [signaal functie]
 11. 1 x 60 meter sprint (start uit starthouding)
 12. 1 minuut temposprint tussen twee kegels met een tussenstand van 10 meter [20 x en hoger]
 13. Behendigheidscircuit in sportzaal (met eenmalige uitleg) [behendigheid en coordinatie]
 14. 10 kilometer duurloop [N.S.F.]
 15. N.S.F. zwemmen (100 meter rug- en 100 meter borstslag) [N.S.F.]

Opmerking: Op veler verzoek een kleine toelichting met betrekking tot de gecombineerde opdrachten.
Als voorbeeld neem ik de Sit-ups en Push-ups. "Samen met #: ..x" houdt in dat je 30 seconden de tijd krijgt om op te drukken. Dan krijg je 30 seconden de tijd om sit-ups te doen. Na deze 2x 30 seconden moet je een totaal van 75 push- en situps hebben gedaan.

Lang niet alles!

Deze sporttest van één dag lijkt misschien zwaar, maar na deze sporttest volgt de eigenlijk intest, een drie-daagse zware "hel". Lichamelijk en geestelijk zijn deze drie dagen zeer veeleisend. In deze drie dagen waarin allerlei zware en moeilijke oefeningen moeten worden gedaan krijgen de cursisten niet of nauwelijks rust en slapen is er gedurende deze drie dagen ook amper bij!

 • sporttest
 • tentje bouwen
 • fietsen 's nachts 120 à 140 km
  (op een gewone, gammele fiets; kogelwerend vest aan; dummy HK MP5 mee)
 • hindernisbaan
 • zwemmen
 • schiettest
 • met een zwaren balk lopen met allerlei opdrachten doen
 • kompasloop
 • werken op hoogte
 • touwklimmen
 • vlot bouwen en bevaren
 • speedmars

Haal je ook deze driedaagse afbeuling, dan mag je deelnemen aan de PIOG opleiding "Medewerker Arrestatieteam". De opleiding zelf is ook vreselijk zwaar, á la de driedaagse intest. Ook tijdens de opleiding komt het voor dat mensen afvallen omdat ze het geestelijk of lichamelijk gewoonweg niet aan kunnen. Uiteindelijk beginnen er ongeveer 10 sollicitanten aan de selectie, en daarvan blijft uiteindelijk één persoon over om een vacature te vullen, statistisch gezien. Zo zie je maar hoe hard je moet werken voordat je de eigenlijke Blauwe Baret in ontvangst kan nemen.

Selectiegesprek

Het zwaarste heb je nu gehad., het selectiegesprek volgt: je wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek. De selectiecommissie wordt gevormd door de teamchef, een of meerdere chefs operationele zaken (sectiecommandanten) van het (I)AT, een personeelsvertegenwoordiger en een personeelsfunctionaris. In dit gesprek wordt u bevraagd over motivatie, visie met betrekking tot plaats en uitvoering AT, maatschappijvisie en er zullen u een aantal casussen worden voorgelegd. Een afzonderlijk gesprek met een personeelsvertegenwoordiger behoort tot de mogelijkheden.

Wanneer alle vier de proeven positief zijn afgerond, zijn deze resultaten bindend voor het management en zal de sollicitant kunnen beginnen aan de opleiding tot medewerker arrestatieteam aan het PIOG.

Goede begeleiding

Het totale selectietraject is zwaar. Uit ervaringsgegevens is gebleken dat voor het invullen van 1 vacature, 10 kandidaten aan het traject zijn begonnen. Op grond van dit gegeven is de mogelijkheid aanwezig voor een begeleidingstraject tijdens deze procedure, maar ook na deze procedure. Het doel van deze begeleiding is om de potentiële kandidaten te volgen en te ondersteunen gedurende de gehele de periode dat de procedure loopt.
Van de potentiële kandidaten wordt een rapportage gemaakt met verschillende tussentijdse meetmomenten. Meetmomenten zullen in ieder geval zijn:

 • Tussentijdse medische controle
 • Tussentijdse meting van het fysieke prestatieprofiel
 • Evaluatie gesprekken

Aan de kandidaat zullen op grond van zijn voorbereidingen concrete adviezen worden gegeven en wel zodanig dat elke kandidaat optimaal voorbereid is voor elk onderdeel.
Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht om kandidaten tijdens de begeleiding in de gelegenheid te stellen zich kort te oriënteren met betrekking tot de feitelijke werkzaamheden van het IAT, door bijvoorbeeld het bijwonen van een training en/of briefing.

Tijdens de gehele opleiding wordt je op alle onderdelen en aspecten geobserveerd en getoetst, zowel het cognitieve gedeelte (kennis), de vaardigheid en uw persoonlijkheidsaspecten.

User

De eigenaar en webmaster van Arrestatieteam.nl. Zelf zeker geen AT'er, maar heeft wel vaak samengewerkt met verschillende AT's. Een politieagent met een gezonde interesse in geweldsbeheersing, bewapening en uitrusting.

Website: www.arrestatieteam.nl
 • Facebook >

 • Twitter @Arrestatieteam.nl >

 • Twitter #Arrestatieteam >

 • 1