Van Defensie naar het AT

Kcter
Korps Commando Troepen

Een vraag die veel wordt gesteld door mensen uit het leger, is wat hun positie is ten opzichte van een baan binnen het arrestatieteam. Vaak wordt deze vraag gesteld door mensen uit bijvoorbeeld de Luchtmobiele Brigade, het Korps Commando Troepen en het Korps Mariniers. Deze specialistische eenheden hebben soms enige overeenkomsten met het arrestatieteam betreffende de werkzaamheden. Denk aan bijvoorbeeld schutters lange afstand zoals het AT die levert onder de noemer BBE-Politie en vechten in besloten ruimten (CQB).

Een antwoord op de vraag van deze militaire specialisten heb ik samengesteld uit een aantal adviezen en persoonlijke meningen van mensen uit verschillende arrestatieteams. Dit is dus niet een officiële mening van de Nederlandse Politie, maar een soort advies en "inside opinion" van mensen die absoluut verstand van zaken hebben.

Officiele regeling

Inmiddels is er wél een officiele regeling binnen de overheid welke er aan moet bijdragen dat overstappen van defensie naar de arrestatieteams beter mogelijk wordt. Deze richtlijn staat helemaal onderaan de huidige pagina, zie hier: overstappen van defensie naar de politie Arrestatieteams.

Kmarns
Korps Mariniers

Tegens

Ex-militairen zijn niet bij voorbaad goede AT'ers. Het verschil in gebruikte methodieken, procedures en niet te vergeten de compleet andere bestuursstructuur zorgen er voor dat je het AT-werk toch absoluut niet kan vergelijken met de werkervaring binnen het leger. Verder zijn speciale eenheden vooral bekend met oefensituaties, wanneer deze daadwerkelijk worden ingezet gebeurt dit zeer zelden. Bij het arrestatieteam echter wordt van de AT'er verwacht dat deze meerdere inzetten op een dag aankan. Geen oefeningen, maar de keiharde werkelijkheid.

Een tweede punt wat aantoont dat militairen niet bij voorbaad goede AT'ers zijn is het feit dat ze de politie straatervaring missen. In de jaren dat en AT'er op straat in de Basis Politiezorg (BPZ) heeft gewerkt heeft deze leren omgaan met mensen zoals alleen een agent dat kan. De AT'er heeft in deze periode ook vreselijk veel geleerd als het gaat om geweldsaanwendingmomenten. Wanneer gebruik je wel geweld, wanneer juist niet? Dit "gevoel" leer je alleen door daadwerkelijk op straat te hebben gewerkt aangezien het AT opereert in een civiele omgeving en dus niet met militaire geweldsinstructie.

Bbe
Bijzondere Bijstandseenheid Mariniers

Voors

Overigens is het niet zo dat militairen bij voorbaad juist géén goede AT'ers kunnen zijn. De ervaring die men opdoet in het leger is iets wat zeer zeker ook bij het arrestatieteam waarde kan hebben. Wanneer men een psychologisch profiel zou opstellen van een AT'er, KCT-er, BBE-er of iemand van de sectie amfibische verkenning van het Korps Mariniers (SBS 7th boat troop) dan zouden die er ongeveer hetzelfde uitzien. Eén van de allerbelangrijkste eigenschappen die zowel voor de AT'er als de soldaten van levensbelang zijn is het werken in teamverband. Gezien deze factoren is het zo dat de soldaten zeker een vrij grote voorsprong hebben bij het solliciteren naar een AT-functie nadat men voldoet aan de AT-eisen.

Conclusie: Gezien het aantal voors en tegens blijkt dat er voor (specialistische) militairen geen voorrecht zal zijn om bij een arrestatieteam terecht te kunnen. Bepaalde eigenschappen werken in het voordeel van de sollicitant, maar dezelfde eigenschappen of andere kunnen juist ook weer als nadelig worden beschouwd. De conclusie die we dus kunnen trekken is de volgende: Militairen moeten gewoon exact dezelfde weg bewandelen als elke andere sollicitant naar een AT-functie, maar ze hebben wel een voorsprong op de andere AT'ers in opleiding, gezien hun verleden.

Bedankt!
Met dank aan verschillende oud-AT'ers en AT'ers vanuit verschillende delen uit Nederland.

Officiele overstapsregeling Defensie - Arrestatieteam

Wil je solliciteren vanuit Defensie, dan is het belangrijk dat je je realiseert dat je kiest voor een baan bij de Politie. Je moet in eerste instantie gemotiveerd zijn om politieman of -vrouw te worden en daarna willen overstappen naar het Arrestatieteam.
Belangrijk omdat je uiteindelijk binnen zes jaar een niveau 4-opleiding (allround politiemedewerker) moet halen.

Heb je de juiste ervaring?

Geinteresseerden die zeven jaar relevante werkervaring hebben bij specialistische onderdelen van Defensie of er recent (tot 2 jaar geleden) hebben gewerkt, zijn afkomstig van de Marechaussee, Korps Commando Troepen, Korps Mariniers, of gevechtseenheden van de Luchtmobiele Brigade.
Dit traject is ontstaan uit een overeenkomst (convenant) tussen het Ministerie van Defensie en Politie en is bedoeld voor BBT-mensen met voldoende relevante werkervaring.
Je kunt ook solliciteren als je bij het BOT van het Ministerie van Justitie werkt.

Traject Defensiekandidaten

Stap je over vanuit Defensie, dan doorloop je hetzelfde selectietraject als politiemensen. Rond je het selectietraject positief af, dan word je voorlopig aangesteld bij het beheerskorps van jouw keuze.
Je start in eerste instantie met een voorschakeltraject van een jaar. Dit is een deel van de niveau 4 opleiding van de Politieacademie. Doel van dit jaar is dat je op korte termijn deels wordt klaar gestoomd met basiskennis van het politievak.
Er komen zeven kernopgaven aan bod, zoals publiek domein, verkeersveiligheid, publiek service, evenementen, vermogendelicten en arrestantenzorg.
Sterk aan de politieopleiding is het duale leertraject. Elk deel theorie wordt afgewisseld met een praktijkperiode. Elke kernopgave wordt getoetst doormiddel van een proeve van bekwaamheid. Dit betekent geen theoretische toets, maar het geleerde in de praktijk laten zien.

Het voorschakeltraject wordt gegeven binnen de organisatie van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) in Den Haag. De praktijkperiode zal je uit oefenen binnen een regiokorps. De opleiding heeft als voordeel dat het afstandsleren op jouw tempo kan worden afgestemd. Je wordt begeleid door inhoudsdeskundigen, een leerprocesbegeleider om af te stemmen waar je staat binnen het studiejaar en een trajectbegeleider binnen het korps waar je praktijkervaring op doet.

Na het eerste jaar van de niveau 4-opleiding, start je met een AT-opleiding van 17 weken. Als je die met een goed gevolg afrondt, ga je aan de slag bij het Arrestatieteam waar je vooraf al een sollicitatiegesprek hebt gehad.

Vervolg opleiding niveau 4

Als je twee jaar bij het Arrestatieteam werkt, start je met het vervolg van de kernopgaven van de niveau 4 opleiding. Je moet er op rekenen dat je binnen zes jaar, elk jaar gemiddeld drie maanden bezig bent met het behalen van de overige kernopgaven

Loopbaanbeleid

Als je uitstroomt vanuit het Arrestatieteam ben je opgeleid als allround politiemedewerker, heb je je gespecialiseerd en kun je je verder verdiepen binnen het politieveld.

Arbeidsvoorwaarden Defensiekandidaten

Als je start met de voorschakelklas op niveau 4 ontvang je een salaris op schaal 6 (max. € 2411 bruto). Je hebt een aanstelling op een leer(contract)basis voor de duur van een jaar. Daarna geldt de reguliere rechtspositie. Tijdens de AT-opleiding krijg je een contract voor onbepaalde tijd en ontvang je een salaris op schaal 7 (max. € 2605). Na het afronden van de opleiding word je Medewerker Arrestatieteam. De salarisschaal blijft gelijk, maar na drie jaar praktijkervaring, een of meerdere specialisaties en een positieve beoordeling kun je allround AT-medewerker worden. Dan ontvang je salaris op basis van schaal 8 (max. € 2.965 bruto).
Voor je overstap vanuit Defensie houdt de Politie rekening met je huidige nettosalaris. Het is de bedoeling dat als je overstapt, jouw nettosalaris het uitgangspunt is voor je startsalaris tot een maximum van schaal 6 in het eerste jaar.

User

De eigenaar en webmaster van Arrestatieteam.nl. Zelf zeker geen AT'er, maar heeft wel vaak samengewerkt met verschillende AT's. Een politieagent met een gezonde interesse in geweldsbeheersing, bewapening en uitrusting.

Website: www.arrestatieteam.nl
  • Facebook >

  • Twitter @Arrestatieteam.nl >

  • Twitter #Arrestatieteam >

  • 1