Werkgebieden van de arrestatieteams

Zoals in de inleiding op het AT te lezen viel zijn er twee soorten arrestatieteams. De eerste, het "gewone" arrestatieteam (AT) is een primair aan één politieregio gebonden team. Het team heeft dus één regio waarin het werkt, deze regio is normaliter ook meteen de beheersregio waar de leiding en het geld voor dit AT zit.
Het tweede soort AT zijn de Interregionale Arrestatieteams (IAT). Een groot aantal politieregio's heeft een dermate laag inwonersaantal, dat het voor deze rustigere regio's niet nodig is om een eigen AT op te zetten aangezien hier hoge kosten aan verbonden zijn. Wat men daarop heeft bedacht is dat een aantal arrestatieteams een veel groter werkgebied hebben waar een aantal van deze "rustige" gebieden in vallen. Op het kaartje hieronder kun je goed zien welke arrestatieteams waar werken.

Werkgebied2007

Veranderingen

Sinds 1 januari 2004 is de regio Gelderland-Zuid overgegaan van AT Noord-Oost Nederland (AT NON) naar Arrestatieteam Gelderland-Midden.
In 2007 veranderde er op 1 januari weer een hoop. De AT's Gelderland-Midden en Utrecht gingen op in één Arrestatieteam Midden-Nederland. De situatie van vóór 2007 was dus als volgt:

Werkgebied

Cijfertjes en getallen

Arrestatieteam: Aantal Inzetten Werkgebied % van NLD % Totale Inzetten % Totale AT-personeel
AT Amstelland 371 Onbekend 24% 18%
AT Haaglanden 128 3% 8% 17%
AT Rotterdam-Rijnmond 285 Onbekend 19% 18%
IAT Zuid-Nederland 263 Onbekend 18% 18%
AT Gelderland-Midden 90 3% 6% 9%
AT Utrecht 115 Onbekend 14% 9%
IAT Noord-Oost Nederland 259 51% 17% 11%
Totaal: 1511 100% 100% 100%
Bovenstaande cijfers zijn inmiddels enigsinds gedateerd:
ze zijn van rond 1995. Ze zijn echter wel
goed voor de beeldvorming.

Onevenredig

Uit de bovenstaande cijfers in combinatie met de visuele weergave blijkt duidelijk wat de hoeveelheid werk is die ieder arrestatieteam op zijn bord krijgt, in combinatie met de aantal AT'ers waarover deze AT's de beschikking hebben. Hieruit blijkt dat AT’s als Amsterdam-Amstelland, Noord-Oost-Nederland en Zuid met een relatief gering aantal personeelsleden een grote hoeveelheid inzetten voor hun rekening nemen. Bij een aantal andere teams (Gelderland-Midden en Haaglanden) is dat precies andersom.

Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten

De BSB van de Kmar doet in theorie alleen militaire zaken die een arrestatieteam vereisen. De Marechaussee is immers onze "militaire politie". Het komt er dus op neer dat de BSB door heel Nederland werkt, er is geen specifiek, vast werkgebied voor deze eenheid. Over het aantal inzetten van de BSB in een kalenderjaar is bij mij niets bekend. Misschien kan iemand mij hier meer over vertellen?

Postje bij!

Wegens het welbekende chronische personeelsgebrek bij de politie in het algemeen, en dan vooral bij de arrestatieteams geeft de Koninklijke Marechaussee bijstand. Zo zien we steeds vaker dat de politie samen met agenten van de Kmar aan het werk zijn of samen bepaalde projecten hebben. Bij de arrestatieteams gaat het ook steeds meer deze richting op. Zo heeft het arrestatieteam Utrecht een convenant gesloten met de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten van de Kmar. De BSB neemt een aantal taken van het AT Utrecht over die een "arrestatieteamkarakter" hebben. De reden van deze bijstand is wel overduidelijk, het AT Utrecht heeft een dikke 14% van de totale AT inzetten per jaar; deze grote werkdruk komt daarentegen terecht op de schouders van maar 9% van het totale aantal AT'ers.

User

De eigenaar en webmaster van Arrestatieteam.nl. Zelf zeker geen AT'er, maar heeft wel vaak samengewerkt met verschillende AT's. Een politieagent met een gezonde interesse in geweldsbeheersing, bewapening en uitrusting.

Website: www.arrestatieteam.nl
  • Facebook >

  • Twitter @Arrestatieteam.nl >

  • Twitter #Arrestatieteam >

  • 1