Glock 17 voor de arrestatieteams

Zoals de vaste bezoeker van De Blauwe Baret weet is het primaire wapen van de Nederlandse AT’s de Walther P5 in 9x19mm parabellum. Sinds begin 2006 is echter vanwege verschillende redenen gekozen voor een handvuurwapen wat de Walther P5 voorlopig zal aanvullen en/of vervangen. Dit voor de periode die nodig is om een volledig nieuw dienstvuurwapen voor de arrestatieteams te selecteren; de arrestatieteams werken daarom nu ook met de Glock 17.




Slijtage

De Action 3 en later Action Effect munitie die met de Walther P5 wordt verschoten tijdens de vele trainingen die de AT’s logischerwijs volgen heeft een nadelig effect op de Walther P5. De zeer hoge trainingsfrequentie van de AT’s zorgt ervoor dat bepaalde onderdelen van de Walther (te) snel slijten. Dit resulteert in het feit dat de AT’ers vaker dan normaal worden geconfronteerd met storingen tijdens vuren met dit wapen. Tijdens trainingen is dat natuurlijk vervelend maar tijdens een daadwerkelijke inzet kan een dergelijke storing levens kosten gezien het feit dat vuurwapengeweld pas als laatste redmiddel wordt gezien bij een inzet van de AT’s.

Hulpmiddelen

Een andere reden waarop de Walther P5 niet meer voldoet voor het AT-werk zijn hulpmiddelen. Zoals de afgelopen jaren wel is gebleken is er een trend bij de AT’s waarbij er steeds meer gebruik wordt gemaakt van extra richtmiddelen dan wel hulpmiddelen welke aan een picatinny rail op de Heckler & Koch MP5 worden bevestigd: van SureFire-lampen tot Aimpoint optische vizieren.


De SureFire M3-lamp op de standaardbevestiging
welke de Glock 17 heeft

Bij de AT’s bestaat de wens om dergelijke richtmiddelen ook te gebruiken op het handvuurwapen omdat niet in iedere situatie om tactische of juridische redenen gebruik gemaakt kan worden van de Heckler en Koch MP5. De Walther P5 is echter niet voldoende geschikt om gebruik te maken van zulke hulpmiddelen welke van belang kunnen zijn in situaties waarbij moet worden geschoten bij verminderd zicht zoals de duisternis of schemering.

Een laatste reden waarom de Walther minder geschikt is voor de arrestatieteams is de patrooncapaciteit. Aangezien het wapen doorgeladen wordt gedragen is er een maximale capaciteit van 8 plus 1 patroon in de kamer mogelijk. Wanneer dit wordt vergeleken met de Glock 17, welke een capaciteit van 17 patronen 9x19mm heeft, wordt een behoorlijk verschil zichtbaar.

De Glock 17, derde generatie

Vanwege de genoemde nadelen zijn de arrestatieteams niet tevreden met de Walther P5. Dit in combinatie met de situaties waarin de AT’s werken en hun grote afhankelijkheid van de wapens is er besloten dat niet kan worden gewacht tot het nieuwe dienstvuurwapen en dat er dus een tijdelijke oplossing moet komen. Bij de Nederlandse Krijgsmacht is bij de Glock 17 al jarenlang in gebruik. De Koninklijke Marechaussee gebruikt dit wapen voor politietaken en in de praktijk is gebleken dat het hier uitermate geschikt voor is.
Het wapen heeft ook een bevestigingsmogelijkheid voor optionele richtmiddelen zodat aan dat vereiste ook kan worden voldaan. Verder verschiet de Glock 17 zonder enige moeite de huidige Action Effect munitie alsmede ook de oudere Action 3 patroon.
Vandaar dat de arrestatieteams zullen worden uitgerust met de Glock 17. De leden van de AT’s moeten aan alle trainings- en toetsingsverplichtingen voor het gebruik van de Glock
17, derde generatie, voldoen.

Wanneer er een nieuw dienstvuurwapen gekozen is zullen de Glocks weer worden afgevoerd bij de arrestatieteams.

User

De eigenaar en webmaster van Arrestatieteam.nl. Zelf zeker geen AT'er, maar heeft wel vaak samengewerkt met verschillende AT's. Een politieagent met een gezonde interesse in geweldsbeheersing, bewapening en uitrusting.

Website: www.arrestatieteam.nl
  • Facebook >

  • Twitter @Arrestatieteam.nl >

  • Twitter #Arrestatieteam >

  • 1