BBE Snelle Interventie-eenheid (BBE-SIE)


BBE-SIE teamlid in het Laakkwartier

Halverwege dit jaar (2004 red.) was er een ommekeer waar te nemen in Nederland als het ging om terreur. In verschillende plaatsen in Nederland werden personen aangehouden die in verband werden gebracht het met het lidmaatschap van een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk, er werden plannen ontdekt voor aanslagen op drukbezochte en belangrijke locaties in Nederland: ook Nederland leek aan de beurt te zijn.

Voor de bestrijding van terreur in Nederland hebben we natuurlijk een aantal speciale eenheden van politie en de krijgsmacht. Sinds de jaren 70 hebben we specifiek voor de terreuraanpak de Bijzondere Bijstandseenheden (BBE). Deze drie speciale teams hebben er sinds 1 september 2004 een nieuwe grote broer bij: de BBE-SIE, Bijzondere Bijstandseenheid, Snelle Interventie Eenheid.

Let op!

Sinds de herziening van het stelsel van Speciale eenheden in juli 2006 heeft deze tijdelijke BBE-SIE een andere naam gekregen om ook op die manier in het nieuwe stelsel van de Dienst Speciale Interventies (DSI) te passen, sindsdien heet de eenheid Unit Interventie van de DSI.

Structuur

De BBE-SIE is een eenheid die bestaat uit leden van alle andere BBE’s. De eenheid heeft dus zowel een Close-Quarters Battle (CQB) als een schutterslange-afstand (SLA) taak.
De exacte indeling van het dertig man sterke team is nog onduidelijk maar voor de invulling van de aanvalsposities is gekozen om Mariniers van de BBE-M te kiezen. De ondersteuning aan het aanvalsteam door actieve en passieve (lees: recce) SLA’s komt voor rekening van scherpschutters uit de BBE-P en de Koninklijke Marechaussee, het Korps Mariniers en het Korps Commando Troepen die samen de BBE-K vormen. De BBE-SIE en zijn coördinatie, beheer en inzet worden geregeld door KLPD. Of de eenheid er officieel ook aan toehoort is een tweede en is nog onduidelijk. Overigens staat er wel zeer groot POLITIE op de kogelwerende vesten. Het meest logische zou zijn dat de SIE een nieuwe subgroep is van de BBE die de KLPD nu al beheert. Dat komt neer op inzet, beheer en coördinatie maar de eenheid behoort officieel niet toe aan de KLPD.
Waarom deze twijfel, en wat maakt dat uit? Het gebruik van verschillende wapens door de BBE-SIE zou namelijk lastig zijn wanneer het als een politionele organisatie wordt aangeduid. Men heeft dan te werken naar de verschillende wettelijke regelingen die gelden voor de politie, er valt vooral te denken de Bewapeningsregeling. Deze valt echter te omzeilen als de Ministers toestemming geven voor het gebruik van andere vuurwapens.


Scherpschutters van de Marechaussee (BBE-K)
(foto: ANP, Robin Utrecht)

Voor de inzet van de BBE-SIE gelden dezelfde regels als voor de andere BBE’s zo als die zijn vastgelegd in de Regeling Bijzondere Bijstandseenheden:

Artikel 2
 1. Behoeft een regionaal politiekorps bijstand van de BBE-defensie, dan richt de korpsbeheerder op aanvraag van de officier van justitie een verzoek daartoe aan het College van procureurs-generaal.
 2. Behoeft het korps landelijke politiediensten bijstand van de BBE-defensie dan richt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op aanvraag van de officier van justitie een verzoek daartoe aan het College van procureurs-generaal.
 3. Behoeft de Koninklijke Marechaussee bij de uitoefening van de politietaak bijstand van de BBE-defensie dan wel van de BBE-politie dan richt de officier van justitie een verzoek daartoe aan het College van procureurs-generaal.
 4. Indien het College van procureurs-generaal de inzet van de BBE-defensie dan wel de inzet van de BBE-politie ingevolge het eerste onderscheidenlijk het tweede of derde lid, noodzakelijk acht, dan richt het College, na overleg met de commissaris van de Koningin, een verzoek daartoe tot de Minister van Justitie.
Artikel 3 De Minister van Justitie beslist over een verzoek om bijstand van een bijzondere bijstandseenheid.

De daadwerkelijke inzet, als in het ondernemen van actie en het uivoeren van een actieplan, wordt geregeld in artikel 5:

Artikel 5
 1. De daadwerkelijke inzet van bijzondere bijstandseenheden vindt slechts plaats na goedkeuring van een plan tot inzet van deze eenheid, eenheden of onderdelen daarvan door de Minister van Justitie.
 2. Het plan tot inzet van de BBE-defensie, danwel van de BBE-politie als deze als volledige eenheid wordt ingezet, wordt met een advies van de Belcom-bbe ter zake aan de Minister van Justitie voorgelegd.
 3. Alvorens het plan van inzet genoemd onder punt 2 van dit artikel goed te keuren, danwel wanneer een eenheid van de BBE volledig wordt ingezet, voert de Minister van Justitie overleg met de Minister-President, de Minister van Algemene Zaken, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Defensie en eventueel met andere betrokken ministers.

Het aanvalsteam van de SIE met de voor hun specifieke FN P90
(foto: ANP, Robin Utrecht)

Uitrusting

Het team heeft één groot voordeel doordat het bestaat uit de verschillende BBE’s van de overheid: men heeft een ruime keuze aan uitrustingsdelen en kan zodoende een zeer professionele uitrusting samenstellen.
De aanvalsteams zijn uitgerust met de Belgische FN P90 (Fabrique National) in het kaliber 5,7x28mm. Het wapen heeft een revolutionair design en een patroonhouder met ruimte voor 50 patronen. Het wapen werd al langer gebruikt door de BBE-Mariniers. Als secundair of back-upwapen dragen de Mariniers de SIG Sauer P226 in 9x19mm Parabellum.
Niet uitgesloten is dat er ook leden van enkele AT’s deelnemen in dit aanvalsteam: deze zullen met de Heckler & Koch MP5A3 zijn uitgerust. De AT’ers gebruiken zoals gewoonlijk als vuistvuurwapen de Walther P5.


De specifieke identificatieflappen van het BBE-SIE.
De scherpschutters van het SIE zijn uitgerust met de wapens die we ook bij de BBE-P en BBE-K zien: de Mauser SR93 en de Heckler & Koch PSG-1.

De eenheid maakt verder gebruik van alle hulpmiddelen die al beschikbaar zijn voor de verschillende BBE’s waaronder flashbangs en CS-gas.
De reden van het BBE-SIE zijn overigens goed herkenbaar aangezien vaak gebruik maakt van de identificatieflappen op de achterzijde van het inzetuniform waarop met grote letters BBE-SIE staat.


Inzetten

Door het licht heimelijke karakter van de eenheid is er niet vreselijk veel informatie omtrent de inzet van het team. Wel zijn de volgende inzetten bekend:

User

De eigenaar en webmaster van Arrestatieteam.nl. Zelf zeker geen AT'er, maar heeft wel vaak samengewerkt met verschillende AT's. Een politieagent met een gezonde interesse in geweldsbeheersing, bewapening en uitrusting.

Website: www.arrestatieteam.nl
 • Facebook >

 • Twitter @Arrestatieteam.nl >

 • Twitter #Arrestatieteam >

 • 1