Hoog Risico Beveiliging (HRB)

Wat is het HRB?


Twee HRB leden

Het team Hoog Risico Beveiliging (HRB) is een groep binnen de Nederlandse Militaire Politie, de Koninklijke Marechaussee. Het HRB werkt op vliegveld Schiphol in Amsterdam. De globale taak van deze eenheid is het beveiligen van hoog-risico vluchten. Denk hierbij aan vluchten waarbij er een groter risico is op criminele activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de vluchten van de maatschappij El Al en sinds 11 September 2001 ook de vluchten van en naar de Verenigde Staten. Het doel van de beveiliging is het afschrikken van terroristen en criminelen en het weren van deze. Naast de gewone controle worden de passagiers van deze vluchten onderworpen aan een interview. Rondom de incheck en interviews surveilleren personeelsleden van de Hoog Risico Beveiliging. Op het platform, bij het toestel worden door de personeelsleden van de Hoog Risico Beveiliging uitgevoerd.

Takenpaket

De volgende taken vallen onder het werk van de HRB-groep.

  • Begeleiden van pasagiers van vliegtuig naar bagageband
  • Binnenhalen van het vliegtuig van de landingsbaan
  • Controle van de pasagiers en hun bagage
  • Screening

Verdere info

De marechaussees die in de HRB-groep werken krijgen een opleiding die vier weken duurt. In deze vier weken leren de cursisten schieten met de Heckler & Koch MP5 pistoolmitrailleur. Samen met de Glock 17 vormt dit het arsenaal van de HRB-groep. Tijdens de opleiding leren de cursisten ook om pasagiers te herkennen die zich verdacht of speciaal gedragen.
Om in vorm te blijven en de MP5 perfect te beheersen hebben de HRB-leden ééns in de twee weken een speciale training waar onder andere een intensieve schiettraining onderdeel van uitmaakt.

Image1

De eigenaar en webmaster van Arrestatieteam.nl. Zelf zeker geen AT'er, maar heeft wel vaak samengewerkt met verschillende AT's. Een politieagent met een gezonde interesse in geweldsbeheersing, bewapening en uitrusting.

Website: www.arrestatieteam.nl

Gerelateerde items (op tag)

  • Facebook >

  • Twitter @Arrestatieteam.nl >

  • Twitter #Arrestatieteam >

  • 1