Maritiem Politie Team (MPT)

Noot webmaster: Deze eenheid is inmiddels ontbonden. Een aantal taken met een voornamelijke maritiem karakter zijn overgeheveld naar een andere KLPD-eenheid te weten Unit Specialistiche Operaties / Tactisch Team (USO/TT).

Het MPT is geen arrestatieteam of onderdeel daarvan, maar het was een eenheid die zeer vaak samenwerkte met de maritieme AT's (Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond). Het MPT was een groep rechercheurs met een maritieme achtergrond die vielen onder het Korps Rijkspolitie te water. Na de reoganisatie van 1992 is de MPT onder de KLPD komen te vallen. Het MPT was zoals gezegd een groep rechercheurs en werd daardoor vaak ondersteund door de maritieme AT's bij het enteren van schepen en andere operaties die zich op 't water afspeelden.
Na de grote reorganisatie van 1992 waarbij het Korps Rijkspolitie en de Gemeentepolitie verdwenen en plaats maakten voor de Regiopolitie kwamen de boten die de maritieme AT's gebruikten onder het Korps Landelijke Politie Diensten. De maritieme AT's hadden voor de reorganisatie hun eigen boten plus zéér goed opgeleidde AT-bestuurders. Het zijn van een schipper was destijds een specialisatie binnen het AT. De reorganisatie zorgde ervoor dat de maritieme AT's voor klussen op 't water nu alleen een boot en een schipper kon krijgen.
Een aantal leden van de MPT waren oud-AT'ers, vaak uit de maritieme AT's. Hierdoor was het zo dat de AT's tijdens inzetten op water dus werden vervoert door een MPT-schipper. Voor een voorbeeld kun je de foto hier rechts bekijken. Daar zie je een aantal leden van arrestatieteam Rotterdam-Rijnmond in een boot die wordt bestuurd door een MPT-schipper.
Iedere maand trainden de MPT-schippers één dag specifiek op het besturen van de snelle boten. Kort na de reorganisatie was het dan ook zo dat bij AT-waardige operaties het AT werd gevaren door een schipper van de MPT. Wanneer een operatie niet AT-waardig gingen er geen AT-leden mee: alleen MPT-leden en een MPT-schipper.

De foto die je hiernaast ziet is de enige foto die ik heb van het MPT. In de uitvergroting zie je het insigne wat de agent draagt. Bij de insigne-afdeling kun je dit insigne beter bekijken.

User

De eigenaar en webmaster van Arrestatieteam.nl. Zelf zeker geen AT'er, maar heeft wel vaak samengewerkt met verschillende AT's. Een politieagent met een gezonde interesse in geweldsbeheersing, bewapening en uitrusting.

Website: www.arrestatieteam.nl
  • Facebook >

  • Twitter @Arrestatieteam.nl >

  • Twitter #Arrestatieteam >

  • 1