Politiehonden


SAS-leden abseilen langs een trainingsgebouw om het vervolgens binnen te treden

Bij de politie zijn twee soorten politiehonden: de surveillancehond en de speurhond. De politiehonden worden voor diverse doeleinde gebruikt waaronder:

 • Bij vechtpartijen
 • Bij gebruik van vuur- en steekwapens
 • Voor het op afstand houden van publiek
 • Voor het veiligstellen van goederen
 • Voor de aanhouding van verdachten
 • Bij zelfverdediging
 • Voor het opsporen van verdachten en goederen

De training en keuring

De politiehond en de hondengeleider worden getraind onder leiding van de instructeur van de hondenbrigade. Vrijwel iedere politieregio heeft zo’n hondenbrigade die valt onder de BPZ (basis politiezorg). De training en keuring vindt plaats op verschillende plekken in de regio. De plaats van de keuring wordt van tevoren door een rijksgecommitteerde vastgesteld. Tijdens de keuring wordt gekeken of de combinatie van hond en geleider in de praktijk op 'straat' kan werken. Vroeger werd alleen de hond beoordeeld, maar tegenwoordig staat de combinatie hond+hondengeleider centraal.
De honden moeten in vergelijking met vroeger een meer 'sociaal' karakter hebben, zeker in de verschillende onderdelen van het certificaat. De hond mag bijvoorbeeld bij het "lokaliseren" van een burger (het revieren naar een persoon) in een pand, niet bijten. Bijten tijdens het revieren betekent zondermeer 'gezakt'. Tijdens het examen staat de “helper” achter een gesloten deur en de diensthond moet de “helper” zelfstandig vinden en dan de betreffende deur aanblaffen, waar de “helper” achter zit. In deze oefening wordt niet gebeten door de diensthond.
Verder bestaat het trainingsprogramma uit 4 steloefeningen, namelijk stokstellen, terugroepen, schot/werp en schijnstellen. Dit zijn allemaal 60%-oefeningen, dat wil zeggen dat de hond minimaal 60% van de punten moet halen. Bij het terugroepen betekent dit, dat als de hond niet luistert, de hond dus is gezakt. Het moeten geven van meer dan 3 commando's betekent gezakt.
De verschillende hondenbrigades van de regiopolitie in Nederland kennen één certificaat 'surveillancehond'. Dit certificaat is er gekomen omdat het Ministerie van Justitie een vinger aan de pols wil houden. De inzet van politiehonden is een geweldsmiddel maar wordt door de geleiders en collega’s altijd gezien als een geweldig middel .De honden worden ingezet voor strafbare feiten waar voorlopige hechtenis op staat, dat houdt in zaken waar 4 jaar of meer gevangenisstraf op staan, zoals inbraak, diefstal etc. In geval van minder zware delicten worden de honden minder snel ingezet.
Is de hond eenmaal klaar met de trainingen en mag die na het behalen van het certificaat 'surveillancehond' de praktijk in, dan is de combinatie bijna dag en nacht aan elkaar verbonden: de hond gaat met de geleider mee naar huis en zit daar in de hondenkennel.
Om de twee jaren moet de combinatie, dus de geleider en zijn diensthond het examen opnieuw afleggen. Wekelijks wordt er met de diensthond getraind aangezien je wel met een geweldsmiddel op straat bent.
Als maximale leeftijd voor de inzetbaarheid van politiehonden hanteren we een bovengrens van ongeveer 9 jaren oud, na afloop van die 9 jaren doe je de hond niet zomaar van de hand. Per slot van rekening was het je collega en in de praktijk ben je op elkaar aangewezen geweest en heb je veel meegemaakt. De diensthond is van de betreffende regio waar de geleider werkzaam is, echter wanneer de diensthond met pensioen gaat, dan kan de diensthond worden overgenomen voor een symbolisch bedrag, dit voor de boekhouding van de betreffende regio.

De surveillancehond

De surveillancehond wordt gebruikt om ruzies tussen mensen op een snelle manier op te lossen. Hierbij moet je aan allerlei soorten van ruzie denken, zoals voetbalvandalisme, caféruzies en dergelijke. Deze hond wordt ook gebruikt om bijvoorbeeld een inbreker die zich verstopt heeft op te sporen en vast te zetten. Deze hond doet dus het harde werk. Meestal worden daarvoor kruisingen van Mechelse of Hollandse herders gebruikt. Een surveillancehond gaat na ongeveer 8 a 9 jaren met pensioen, hij is dan te oud voor het harde werk. Vaak blijft de hond dan bij de agent, die hem al die tijd heeft gehad.
De baan van politiehondgeleider is bij een aantal regio's geen volledige dagtaak, hij heeft deze baan naast het normale straatwerk. Bij het normale straatwerk gaat de hond uiteraard wel mee op pad. In andere regio's is het zijn van surveillancehondgeleider wel een volledige dagtaak.
De surveillance hond van politie kan en zal nooit als overtuigd en wettig bewijsmiddel worden ingezet. Je moet de surveillancehond zien als een allround hond, die zowel kan bijten als speuren. In elke regio ligt de nadruk anders, bij de ene regio ligt dit puur op het speuren en een beetje openbare orde, in de andere regio juist andersom. Wanneer de diensthond een spoor heeft gevolgd van een verdachte, dan kan nooit worden omschreven in het aanhoudingsverbaal dat dit ook de verdachte is geweest. Met de opmerking: “omdat de diensthond kennelijk menselijke lucht rook” kun je veel oplossen.

De speurhond

De verschillende taken van de speurhond:

 • Menselijke geur met speurtaak
 • Menselijke geur met identificatietaak
 • Explosieven
 • Verdovende middelen
 • Bandversnellende middelen
 • Menselijke resten
 • Drenkelingen
 • Reddingshonden

De speurhond heeft een heel andere functie. Hij wordt gebruikt voor zijn neus, deze is immers vele malen beter ontwikkeld dan die van de mens. Deze hond wordt onder andere ingezet als er een spoor gevolgd moet worden.
Een inbreker is gevlucht en moet nog ergens in de woonwijk rondlopen. Een prachtige taak voor de speurhond. Hij volgt het spoor dat de inbreker heeft achtergelaten en kan dit kilometers lang volhouden.
Vaak wordt de inbreker zo toch nog gevonden. De politieman zelf zou dit nooit zijn gelukt.
De speurhond kan ook zoeken naar drugs. Het maakt niet uit hoe goed drugs worden ingepakt, de speurhond ruikt het toch wel. Ook als de drugs is ingepakt in plastic of in een autoband. Verder wordt de speurhond ingezet als iemand wordt vermist. Hij kan dan een heel bosgebied zeer snel afzoeken, veel sneller dan de politieman dat kan.
Ook wordt de speurhond gebruikt voor de identificatie van verdachten. Als op de plaats van bijvoorbeeld de inbraak spullen worden gevonden, die van de dader af moeten komen, worden deze spullen veilig gesteld in een dikke plastic zak en wordt deze luchtdicht afgesloten. De geur blijft zo goed aan het voorwerp zitten.
Als later een verdachte wordt aangehouden, krijgt deze de opdracht om gedurende een kwartier een ijzeren buisje bij zich te houden. Tien andere mensen doen hetzelfde. Na dat kwartier worden de buisjes in een rij op de grond gelegd en moet de speurhond aan het gevonden voorwerp ruiken. Daarna loopt hij langs de buisjes en als het goed is wordt het buisje van de verdachte er dan door de speurhond uitgehaald. De reuk aan het buisje komt dan overeen met de reuk van het gevonden voorwerp.
De baan van speurhondgeleider is wel een volledige politietaak. De speurhondgeleider doet dus de hele dag niets anders dan met de speurhond bezig zijn.

Geuridentificatie Speurhonden zijn onmisbare helpers geworden van het moderne politieapparaat. Zij zorgen voor de opheldering van heel wat politiezaken die anders onopgelost waren gebleven. Of die anders veel meer tijd hadden gekost. Zo worden steeds vaker speurhonden ingezet ter bestrijding van de zware, georganiseerde criminaliteit. De reden hiervoor: geuridentificatie door honden geldt meer en meer als bewijs in rechtszaken. De DLHP richt speurhonden af voor de geuridentificatieproef. Met deze proef kan worden bewezen dat de geur op een voorwerp, afkomstig van een misdrijf, dezelfde is als de geur van een verdachte. Dit is mogelijk omdat ieder mens een unieke geur heeft en de hond deze geuren van elkaar kan onderscheiden. Jaarlijks vinden er bij de dienst ongeveer zeshonderd proeven plaats

Speurhonden menselijke geur

Deze speurhonden zijn gespecialiseerd in het uitwerken van menselijke sporen. Zij hebben een opleiding van minimaal acht maanden achter de rug. Het succes van inzet van een speurhond hangt mede af van het weer, de tijd en de ondergrond. Onder gunstige omstandigheden kan een hond een spoor door een bos nog dagen later volgen. Dit geldt niet voor een spoor over een verharde ondergrond. Ook de zon en de regen zijn slecht voor de kwaliteit van een spoor. Naast speurhonden menselijke geuren, leidt de DLHP honden op die gespecialiseerd zijn in het opsporen van lijken. Verder heeft de dienst drenkelingenhonden. Deze honden kunnen vanaf een boot geur waarnemen van mensen die zich onder het wateroppervlakte bevinden.

Speurhonden verdovende middelen

De vraag naar speurhonden voor verdovende middelen is groot. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen actief en passief aanwijzen. In de vertrekhal van Schiphol; bijvoorbeeld, gaat de hond naast zijn geleider zitten, wanneer hij iets verdachts heeft geroken. Dit is passief aanwijzen. Honden die verdovende middelen zoeken in scheepscontainers, woningen of auto’s, blaffen of krabben om te laten zien dat ze iets hebben gevonden. Explosievenhonden worden onder meer ingezet bij bagagecontrole op vliegvelden, bij bommeldingen, bij staatsbezoeken en bij het opsporen van wapens en munitie. Honden die brandversnellende middelen kunnen opsporen, worden ingezet bij het vermoeden van brandstichting.

Meer informatie over politiehonden kun je vinden op de site van de Dienst Levende Have Politie.

1

De eigenaar en webmaster van Arrestatieteam.nl. Zelf zeker geen AT'er, maar heeft wel vaak samengewerkt met verschillende AT's. Een politieagent met een gezonde interesse in geweldsbeheersing, bewapening en uitrusting.

Website: www.arrestatieteam.nl
 • Facebook >

 • Twitter @Arrestatieteam.nl >

 • Twitter #Arrestatieteam >

 • 1