Binnenlandse eenheden (14)

BBE-SIE teamlid in het Laakkwartier Halverwege dit jaar (2004 red.) was er een ommekeer waar te nemen in Nederland als het ging om terreur. In verschillende plaatsen in Nederland werden personen aangehouden die in verband werden gebracht het met het lidmaatschap van een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk, er…
Het BOT tijdens de intensieve schietopleiding Specialismen De LBB kent binnen zijn organisatie een aantal medewerkers die zijn toegerust op het uitvoeren van specialistische taken. Zo vinden we bij de LBB onder meer opgeleide explosieven-verkenners en traangasverspreiders. Een ander specialisme binnen de LBB is het BOT, het Bijzondere Ondersteunings Team.…
BBE-Mariniers tijdens training Sinds de herziening van het stelsel van Speciale eenheden in juli 2006 zijn de BBE-Mariniers opgeheven om in het nieuwe stelsel van de Dienst Speciale Interventies (DSI) te passen, sindsdien heet de eenheid Unit Interventie Mariniers (UIM) van de DSI. De Bijzondere Bijstandseenheid, of kortweg BBE, is…
Wat is de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten? Een instap van de BSB Marechaussee De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten, beter bekend als BSB, is een speciale eenheid binnen de Koninklijke Marechaussee. De marechaussee kent civiele en militaire taken. Onder de civiele taken behoort de beveiliging van het Koninklijk Huis, uitvoering van de politie-…
Wat is de DKDB? Onopvallend beveiligen Staatsbezoeken, diplomatieke missies, evenementen. Bij dergelijke gelegenheden moet de veiligheid van de leden van het koninklijk huis - maar ook van ministers, ambassadeurs en hooggeplaatste gasten gewaarborgd zijn. Hun beveiliging is de taak van een aparte divisie van het Korps landelijke politiediensten: Koninklijke en…
Tijdens een demo in Driebergen voert de DSI twee verdachten af. Copyright © ANP - Vincent Jannink.In de Antheunisstraat in Den Haag, 10 november 2004 maakte Nederland (grotendeels zonder het te weten) kennis met de BBE-SIE, de tijdelijke Bijzondere Bijstandseenheid Snelle Interventie Eenheid die dienst deed totdat er een nieuw…
Het KLPD heeft een overkoepelende functie als het gaat om het leveren van specialistische bijstand aan de regiokorpsen. Denk aan de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging en de Nationale Recherche. Nog zo’n specialistische eenheid binnen het KLPD is de Dienst Specialistische Recherche Toepassingen (KLPD DSRT). Gekscherend wordt deze eenheid ook…
Wat is het HRB? Twee HRB leden Het team Hoog Risico Beveiliging (HRB) is een groep binnen de Nederlandse Militaire Politie, de Koninklijke Marechaussee. Het HRB werkt op vliegveld Schiphol in Amsterdam. De globale taak van deze eenheid is het beveiligen van hoog-risico vluchten. Denk hierbij aan vluchten waarbij er…
Dit artikel was zonder de medewerking van de meest fanatieke IBT'er uit Nederland nooit tot stand gekomen. Chappeau chappeau Zero Tollerance! Wat is het IBT? Met zo min mogelijk geweld een conflictsituatie oplossens IBT betekent Interne Bijstand Team. Het word voor verschillende akties gebruikt. De inzet van het IBT hangt…
Noot webmaster: Deze eenheid is inmiddels ontbonden. Een aantal taken met een voornamelijke maritiem karakter zijn overgeheveld naar een andere KLPD-eenheid te weten Unit Specialistiche Operaties / Tactisch Team (USO/TT). Het MPT is geen arrestatieteam of onderdeel daarvan, maar het was een eenheid die zeer vaak samenwerkte met de maritieme…
Iedereen kent de Mobiele Eenheid, als de mannen en vrouwen met de witte helmen, het schild en de lange wapenstok. Maar de Mobiele Eenheid bestaat uit nog veel meer dan alleen deze personen. Onder andere is de Mobiele Eenheid ingedeeld in een aantal specialistische onderdelen. Verder vertellen we iets over…
SAS-leden abseilen langs een trainingsgebouw om het vervolgens binnen te treden Bij de politie zijn twee soorten politiehonden: de surveillancehond en de speurhond. De politiehonden worden voor diverse doeleinde gebruikt waaronder: Bij vechtpartijen Bij gebruik van vuur- en steekwapens Voor het op afstand houden van publiek Voor het veiligstellen van…
Elders op de website kan je een artikel vinden over een dienst van het KLPD die als vrij “geheimzinnig” kan worden omschreven: de DSRT. Het artikel wat je nu leest gaat over één van de specifieke units die deel uitmaken van de KLPD DSRT, namelijk Specialistische Operaties of SO. Zoals…
Twee HRB leden Pseudo-arrestatieteams Vaardigheden Aanhoudingen in Groepsverband zou zo een hoofdstuk kunnen zijn uit de AT-opleiding. VAG groepen zijn dan ook eigenlijk pseudo-arrestatieteams. Het zijn teams van agenten uit de Basis Politie Zorg (BPZ) die speciaal zijn opgeleidt om gevaarlijke aanhoudingen te verrichten om zo het risico te beperken.…
  • Facebook >

  • Twitter @Arrestatieteam.nl >

  • Twitter #Arrestatieteam >

  • 1