Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging

Wat is de DKDB?

Staatsbezoeken, diplomatieke missies, evenementen. Bij dergelijke gelegenheden moet de veiligheid van de leden van het koninklijk huis - maar ook van ministers, ambassadeurs en hooggeplaatste gasten gewaarborgd zijn. Hun beveiliging is de taak van een aparte divisie van het Korps landelijke politiediensten: Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB),
De DKDB staat voor beveiliging op topniveau. Deze beveiligingsspecialisten zijn representatief, onopvallend en hebben oog voor privacy. Maar ook zijn ze: effectief bij het voorkomen en afweren van terroristische en criminele aanvallen.

Deze uitleg van het KLPD (Korps Landelijke Politie Diensten) over hun eigen DKDB geeft een globaal beeld van de DKDB. Zoals de naam van de eenheid al laat blijken, men draagt zorg voor de beveiliging van koninklijke en diplomatieke personen. Je kent ze van televisie: de mannen in mooie zwarte pakken met die met een haviksblik de omgeving in de gaten houden: de mannen van de DKDB.

Anno 1994

De DKDB bestaat sinds 1994. Voor die tijd werkten de Veiligheidsdienst Koninklijk Huis en de Dienst Persoonsbeveiliging onafhankelijk van elkaar. Na de grote reorganisatie binnen de politie zijn ook deze twee diensten op de schop gegaan en samengevoegd tot de DKDB. De diensten werken nog steeds vrij zelfstandig maar er is sprake van een verregaande samenwerking.
De hoofdtaak van de huidige DKDB is "het voorkomen, afweren en doorstaan van aanslagen op leden van het Koninklijk Huis, gasten van de Leden en diplomaten". Bij de "diplomaten" worden niet alleen de Nederlanse hoogwaardigheidsbekleeders gerekend, maar ook hun buitenlandse collega's, buitenlandse gasten, politici en ambassadeurs. Onder bijzondere omstandigheden kan het zelfs zo zijn dat de DKDB de beveiliging van ministers en politie- en justitieambtenaren voor zijn rekening neemt.

Goede voorbereiding is het halve werk

De DKDB werkt vanaf de locaties Den haag, Wassenaar, Apeldoorn en Soestdijk. De centrale organisatie vindt plaats vanuit Den Haag. Hier worden de verschillende taken gecategoriseerd in "matrixen". Dit zijn standaardprocedures, die onder meer aangeven hoeveel voertuigen en medewerkers voor een bepaalde opdracht nodig zijn en wat de risicofactor is. Welke matrix voor een specifieke situatie van toepassing is, wordt aan de hand van een grondig vooronderzoek bepaald. Allerlei belangrijke factoren worden hierbij gecontroleerd door de DKDB'ers: denk aan de route, bepaalde locaties en natuurlijk de te beveiligen personen, de zogeheten "zachte objecten".
Op basis van deze gegevens en bevindingen wordt dan in Den haag bepaald welke procedure gevolgd zal worden. De DKDB kan door middel van deze projectmatige aanpak snel en adequaat reageren op de opdrachten die de dienst krijgt.

2
Succesvolle oefening persoonsbeveiliging

De opdrachten voor de DKDB komen bij het ministerie van Justitie vandaan voor zover het betreft diplomatieke beveiliging. Gezien het feit dat hooggeplaatste bezoekers afhankelijk van hun functie en positie zelf hun eigen beveiligingsmacht of entourage mee mogen nemen heeft men hier een controle voor ingesteld. De mate waarin deze buitenlandse beveiligers bewapend zijn, en in welke getale zij hier aanwezig zijn in Nederland ligt allemaal vast in regelementen. De DKDB houdt hier toezicht op en overlegt daarvoor continue met de betrokken buitenlandse veiligheidsdiensten.Uitrusting en hulpmiddelen

De beveiligers van de DKDB dragen het standaard handvuurwapen van de politie, de 9x19mm Walther P5 als primair vuurwapen. Voor specifieke situaties kan de DKDB beschikken over verschillende uitvoeringen van de Heckler & Koch MP5 pistoolmittraileur, uiteraard ook in de 9x19mm uitvoering.
Gezien het feit dat de DKDB altijd zeer goed zijn best doet om zo discreet mogelijk de beveiligingstaken uit te voeren gebruikt de DKDB de "discretere" versies van deze pistoolmitrailleur. De MP5A3 met inschuifbare kolf is favoriet vanwege de geringe lengte en het lage gewicht. Wanneer zelfs de MP5A3 te groot en log is, kan men gebruik maken van de Heckler & Koch MP5K. Deze MP5-uitvoering heeft geen schoudersteun en een kortere loop waardoor het wapen zeer gemakkelijk verborgen gedragen kan worden door de beveiligers.
Er bestaat zelfs een versie van de Heckler & Koch MP5K die is ingebouwd in een diplomatenkoffer. Doormiddel van een speciale verbinding is het mogelijk om het wapen volautomatisch af te vuren vanuit de koffer. Of deze MP5 gebruikt wordt bij de DKDB is niet waarschijnlijk. Wel is het bekend dat de Duitse Grensschutzgruppe 9 (GSG9) deze koffer gebruikt tijdens de beveiliging van zachte objecten.

Geschikt voor het vak?

Waar kijkt de DKDB personeelsafdeling naar wanneer ze nieuw personeel werven? Ideale kandidaten moeten uiteraard een goede fysieke conditie hebben en een goede rijvaardigheid. Dat is niet alles; ook incasseringsvermogen, mensenkennis, een flinke hoeveelheid tact en talenkennis moet bij de DKDB'er aanwezig zijn.
Als je dit in jezelf herkent zul je en serie pittige selectiegesprekken moeten doorlopen plus een aantal tests en onderzoeken welke samen zo'n twee maanden in beslag nemen en zo'n negen dagen aan eigen tijd kosten. Hierna is het nog maar de vraag of je wordt aangenomen aangezien 1 op de 3 mensen door de selectierondes komt waarna een proefperiode van een half jaar ingaat waarin je wordt ingewerkt en opgeleid.

Selectie en opleiding onder de loep

3
Alle SROA's worden uiteindelijk meester gemaakt

Hieronder vind je een lijstje met onderdelen waaruit de selectieprocedure bestaat. Prioriteit wordt gegeven aan de rijvaardigheid. Zoals duidelijk mag zijn is dit een van de meest zware onderdelen en de ervaring leerde dat de meeste kandidaten afvielen bij dit onderdeel. Om een hoop geld en zorgen te sparen test men de rijvaardigheid van de kandidaten nu aan het begin van de selectie.

 • Intakegesprek Tijdens het intakegesprek bespreken we je loopbaan, en je motivatie en verwachtingen van de functie. Tijdens het interview testen we ook in hoeverre je de Engelse taal beheerst.
 • Medische keuring Ben je gezond en fit? Hoe staat het met je conditie, je gezichtsvermogen en je gehoor? Om je fysieke geschiktheid te bepalen word je medisch gekeurd door een arts.
 • Intest Bij de 'intest' kijken we of je geschikt bent voor de basisopleiding. Vaardigheden als zwemmen, schieten, zelfverdediging en uithoudingsvermogen worden getoetst. Maar we kijken ook naar je persoonlijkheid en gedrag binnen een groep.
 • Veiligheidsonderzoek De functie van beveiliger is een vertrouwensfunctie: je betrouwbaarheid en integriteit moet absoluut gewaarborgd zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken voert dan ook bij elke kandidaat een veiligheidsonderzoek uit.
 • Psychologisch onderzoek Sociale en communicatieve vaardigheden, zelfvertrouwen en zelfstandigheid, incasseringsvermogen, tact en flexibiliteit - dit zijn kwaliteiten die je absoluut nodig hebt voor een succesvolle loopbaan als beveiliger. Je persoonskenmerken en intelligentie staan centraal in het onderzoek, dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Centrum voor Competentiemeting en Monitoring (CCM) van de Politieacademie.. De psycholoog bepaalt of je qua persoonlijkheid geschikt bent voor de functie.
 • Rijvaardigheidsonderzoek In je proeftijd volg je de specialistische rijopleidingen van het Politie Instituut Verkeer en Milieu (PIVM). Een goede rijvaardigheid is nodig om deze trainingen met goed gevolg te doorlopen. Tijdens de selectie testen docenten van het PIVM of je rijvaardig genoeg bent om de rijopleidingen te kunnen volbrengen.
 • Eindevaluatie Na alle selectierondes weten wij veel meer over jouw kennis, vaardigheden en kwaliteiten. De selectiecommissie brengt dit alles samen in een eindevaluatie. Is het advies positief, dan volgt je proefaanstelling, en kun je de opleiding tot beveiliger volgen.

Je hebt alle tests en keuringen glansrijk doorstaan? De DKDB ziet jou dan als de juiste persoon voor de job. Niets staat nu meer in de weg voor je opleidings- en inwerkperiode van zes maanden.
In deze periode volg je allereerst de Basis Opleiding Beveiliger, die tien weken duurt. Zelfverdediging, schieten, EHBO, maar ook beveiligingsleer en wetskennis staan op het programma. Goed en veilig rijden vinden we erg belangrijk, daarom is dit het eerste onderdeel van de opleiding. Je rijvaardigheid wordt op het gewenste niveau gebracht door het PIVM, dat specialistische rijopleidingen verzorgt. Die training duurt vijf weken, waarna je de certificaten SRO A, AB en CD op zak hebt. Het behalen van het SRO A-certificaat is een aanstellingseis. Dan is het hoog tijd voor een kennismaking met de praktijk. Stages bij verschillende afdelingen van de Koninklijke en de Diplomatieke tak stellen je in de gelegenheid alle facetten van het werk te leren kennen. Na een inwerkperiode van tien weken volgt je beëdiging, en krijg je een vaste aanstelling van vier jaar.

User

De eigenaar en webmaster van Arrestatieteam.nl. Zelf zeker geen AT'er, maar heeft wel vaak samengewerkt met verschillende AT's. Een politieagent met een gezonde interesse in geweldsbeheersing, bewapening en uitrusting.

Website: www.arrestatieteam.nl
 • Facebook >

 • Twitter @Arrestatieteam.nl >

 • Twitter #Arrestatieteam >

 • 1