Dienst Specialistische Recherche Toepassingen

Het KLPD heeft een overkoepelende functie als het gaat om het leveren van specialistische bijstand aan de regiokorpsen. Denk aan de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging en de Nationale Recherche. Nog zo’n specialistische eenheid binnen het KLPD is de Dienst Specialistische Recherche Toepassingen (KLPD DSRT). Gekscherend wordt deze eenheid ook wel eens Sectie Stiekem genoemd vanwege hun gebrek aan publieke bekendheid en hun taakstelling. We gaan eens kijken of ze wel echt zo stiekem zijn.

De DSRT bestaat officieel uit de volgende verschillende afdelingen:

 • Coordinatie en Operationele Ondersteuning
  Aanspreekpunt voor assistentieaanvragen en advies voor technisch operationele ondersteuning. Inventarisatie van behoeften aan technisch operationele ondersteuning.
 • Specialistische Operaties
  Verlenen van specialistische ondersteuning door middel van bijzondere toegepaste hoogwaardige tactische en technische middelen.
 • Informatie en Ondersteuning
  Operationele recherche-informatie, bijzondere zoekingen, elektronische veiligheid, interceptie en verwerking recherche-informatie, inwinnen en veredelen van zaakgerichte opsporingsinformatie in de ruimste zin van het woord.
 • Onderzoek en Ontwikkeling
  Structueel onderzoek naar en ontwikkeling van hoogwaardige technologische middelen voor de opsporingsketen.

Voordat de Nederlandse politie was opgedeeld in de huidige 26 politieregio’s viel de DSRT onder het Korps Rijkspolitie en heette toen nog BTBE, Bijzondere Technische Bijstands Eenheid en was dus onderdeel van de BBE-groepen die zijn opgericht in de 70-er jaren bij de Mariniers, Politie en defensie.
Voordat de eenheid de naam DSRT droeg werden deze werkzaamheden gedaan door de groep KLPD DTOO. Het DTOO, Dienst Technische Operationele Ondersteuning is nu opgegaan in het KLPD DSRT.

Takenpaket

Bij politieonderzoek kunnen er opsporingsmogelijkheden gebruikt worden waarbij geavanceerde technische hulpmiddelen worden gebruikt. Denk hierbij aan videocamera’s, geluidsrecorders en hulpmiddelen voor het volgens van objecten en personen. De DSRT is de eenheid binnen de politie die dat vakgebied voor zijn rekening neemt. Ze dragen zorg voor de betrouwbaarheid en het functioneren van technologische en tactische producten, diensten en middelen op het vlak van de bestrijding van de zware georganiseerde criminaliteit. Verder is de DSRT ook veelvuldig bezig met het ontwikkelen van nieuwe technieken en methoden om deze technieken vervolgens te kunnen gebruiken bij recherchewerk of bijvoorbeeld getuigenbescherming en infiltratie.

Inzet nieuwe technologie

In het huidige informatietechnologische tijdperk maakt de opsporingsketen steeds vaker gebruik van de combinatie hoogwaardige technieken met grensverleggende tactieken. Het streven is om op een transparante en controleerbare wijze informatie te vergaren en deze te veredelen. De Nederlandse opsporingsketen is hiervoor in het algemeen goed toegerust. In die gevallen waarbij uiterst kostbare apparatuur en/of gespecialiseerde tactieken dienen te worden gebruikt, staat de dienst 24 uur per dag gereed om aan deze vraag te kunnen voldoen. Omdat de ontwikkelingen in de wereld van de communicatie en informatietechnologie razendsnel gaan, heeft de Dienst Specialistische Recherche Toepassingen (DSRT) innovatie hoog in het vaandel staan. Door haar netwerk van contacten met universiteiten en het bedrijfsleven is de DSRT in staat snel nieuwe technologie te traceren en deze politie-toepasbaar te maken.

Keuring

Camera’s, recorders, microfoons: technische apparaten om bewijsmateriaal te leveren voor rechtszaken. Voldoen deze middelen eigenlijk wel aan de wet? Sinds 1 februari 2000, de datum dat de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (BOB) inging, mogen politie en opsporingsdiensten alleen nog maar goedgekeurde apparaten gebruiken. De minister van Justitie wees het KLPD aan om de keuringen te doen. De Dienst Specialistische Recherche Toepassingen richtte daarom een keuringsdienst op, die in 2000 ISO-9001-gecertificeerd werd. De dienst keurt, registreert en documenteert alle observatiemiddelen die de Nederlandse politie- en opsporingsdiensten gebruiken. In totaal gaat het om ruim 350.000 apparaten.

In een keuringsprotocol is beschreven welk technisch hulpmiddel, een zogenaamde configuratie, aan welke eisen moet voldoen. Zo’n configuratie is meestal een samenstelling van verschillende apparaten, bijvoorbeeld een miniatuurcamera aangesloten op een crypto-unit, die dan weer is aangesloten op een videorecorder. Bij zo’n configuratie bekijkt de keuringsdienst bijvoorbeeld of de camera, de crypto-unit en de recorder wel continu de juiste datum en tijd opnemen. Tijdens een rechtszitting staat dan vast dat de opnames van een apparaat correct zijn.
Afgekeurde apparaten moeten uit de schappen verdwijnen. Goedgekeurde configuraties kunnen dienen als standaard. Maar zodra een opsporingsteam de configuratie bijstelt of aanpast, moet er opnieuw een keuring plaatsvinden.

User

De eigenaar en webmaster van Arrestatieteam.nl. Zelf zeker geen AT'er, maar heeft wel vaak samengewerkt met verschillende AT's. Een politieagent met een gezonde interesse in geweldsbeheersing, bewapening en uitrusting.

Website: www.arrestatieteam.nl
 • Facebook >

 • Twitter @Arrestatieteam.nl >

 • Twitter #Arrestatieteam >

 • 1