Unit Specialistische Operaties Tactisch Team (USO TT)

Elders op de website kan je een artikel vinden over een dienst van het KLPD die als vrij “geheimzinnig” kan worden omschreven: de DSRT. Het artikel wat je nu leest gaat over één van de specifieke units die deel uitmaken van de KLPD DSRT, namelijk Specialistische Operaties of SO.
Zoals we in het artikel over de DSRT konden lezen was Specialistische Operaties er voor het “verlenen van specialistische ondersteuning door middel van bijzondere toegepaste hoogwaardige tactische en technische middelen.”. Maar wat houdt dit in en wie doen dit werk precies?
We praten over een eenheid die complet uitgeschreven het KLPD DSRT USO TT heet; Korps Landelijke Politiediensten Dienst Specialistische Recherche Toepassingen Unit Specialistische Operaties Tactisch Team., een hele mond vol!

Sinds het begin van de jaren 90 heeft men bij het KLPD een eenheid die belast is met het doen van heimelijke (“geheime”) operaties overal ter wereld. Deze uiterst specialistische eenheid heeft een vrij specifiek takenpakket wat in verband met het heimelijke karakter van de eenheid en zijn inzetten niet al te uitgebreid kan worden besproken.


Insigne USO TT

Dit artikel was nooit tot stand gekomen zonder de hulp van één van de leden van het USO TT. Hiervoor mijn dank!

Ontstaan

De eenheid is ontstaan doordat eind jaren tachtig de vraag naar heimelijke inzetten steeds groter werd. Een van de groepen waar verzoeken om zulke inzetten vaak terecht kwamen, waren de arrestatieteams. Omdat de vraag zo groot werd is er een groep AT’ers geweest die hiermee aan de slag is gegaan: ze zijn zich gaan specialiseren in een aantal technieken en tactieken die bij deze heimelijke inzetten van belang waren.
Deze specialisatie van de AT’ers beviel goed en de vraag naar inzet van de eenheid werd zeer groot waardoor de gespecialiseerde mannen nu ook anderen gingen opleiden om aan de vraag te kunnen voldoen. De mannen kozen zelf hun nieuwe studenten uit wat erin resulteerde dat een groot aantal oud-AT’ers lid werden van deze groep.

Opleiding

Eind jaren 90 vond er een grote stap plaats voor het team: aan het toenmalige PIOV (nu PIOG) werd een opleiding gestart speciaal voor dit team. In het huidige politieonderwijs hebben we het dan over de afstudeerrichting Specialistische Operaties.
De opleiding overtreft de AT-opleiding op het gebied van de mentale belasting. De 18 weken durende opleiding is vooral in de eerste zes weken fysiek zeer zwaar te noemen. Tijdens de opleiding krijgen de cursisten een opleiding met de Walther P5 en de Heckler en Koch MP5, deze is gelijk aan die van de AOE/AT-opleiding. Verder wordt de cursisten alles bijgebracht op het gebied van heimelijke operaties.

Het PIOG omschrijft de inhoud van de opleiding als volgt:

  • Op heimelijke wijze verlenen van hoogwaardige tactische en/of technische operationele ondersteuning
  • Het op heimelijke wijze opnemen van vertrouwelijke communicatie in open/besloten plaatsen/woningen
  • Interceptie en aanhouding op zeeschepen en boorplatforms
Voordat men mee kan doen aan de opleiding heeft men net als bij de AOE-opleiding een 3-daagse intest. Deze intest is gelijk aan die van de aankomende AT-cursisten met het enige verschil dat de oefeningen van de cursisten gericht zijn op heimelijke operaties.

Werkzaamheden

Naast het geclassificeerde takenpakket van het USO TT levert men ook bijstand aan de verschillende BBE’s waaronder de BBE-Marns en de BBE-Politie.
De manier waarop het USO TT bijstand verleent aan zulke groepen kan verschillen en kun je afleiden uit de specialisaties die voor het USO TT open staan: duiker, klimmer, chauffeur bijzondere inzetten en Bootbestuurder bijzondere inzetten.
Behalve deze specialisaties heeft men er nog enkele welke niet bekend gemaakt kunnen worden in verband met tactisch voordeel.
Een andere taak van het USO TT is het doen van maritieme interventies. Zoals bekend hebben we in Nederland enkele Maritieme Arrestatieteams; AT’s die een specifieke maritieme taak hebben. Deze verrichten de aanhoudingen en interventies op open water binnen de Nederlandse grenzen. Buiten de grens neemt het USO TT deze taak over. Binnen het USO TT bestaat namelijk een kleine, specifieke groep, het MIT, Maritiem Interventie Team. Dit team is in feite de “opvolger” van het vroegere MPT of Maritime Police Team, Maritieme Politie Team.
Het MIT is een zelfstandig opererende groep binnen de heimelijke sectie van het DSRT USO. Ze zijn belast met maritieme interventies en doorzoekingen van schepen overal ter wereld. Deze taak wordt uitgevoerd op schepen die onder de Nederlandse vlag varen of op verzoek van overheidsdiensten van over de hele wereld.

Overig

Een van de nieuwste toevoegingen aan het USO TT is een groep mensen die als specifieke taak hebben het inwinnen van informatie over personen, objecten en locaties. Dit werk gebeurd op een zeer specifieke manier en kan verder niet besproken worden. Het team is uniek in de politiewereld en heeft een eigen specifieke en gespecialiseerde opleiding.

Insignes

Zoals gebruikelijk is bij specialistische teams heeft het USO TT ook een eigen insigne net als enkele andere groepen binnen het KLPD. De zwarte achtergrond van het insigne staat voor de heimelijke en nachtelijke operaties van het USO TT. Omdat het team wordt ingezet overal ter wereld, voor diensten overal ter wereld heeft men de wereldbol op het insigne gezet, samen met een puzzelstukje. Dit omdat het USO TT voor al deze opdrachtgevers werkt op met het missende puzzelstukje de puzzel compleet te krijgen.

Usoinsigne

De eigenaar en webmaster van Arrestatieteam.nl. Zelf zeker geen AT'er, maar heeft wel vaak samengewerkt met verschillende AT's. Een politieagent met een gezonde interesse in geweldsbeheersing, bewapening en uitrusting.

Website: www.arrestatieteam.nl
  • Facebook >

  • Twitter @Arrestatieteam.nl >

  • Twitter #Arrestatieteam >

  • 1