Binnen Europa (7)

Behorende bij: Lokale Politie Volledige naam: Bijzonder Bijstandsteam (BBT) Geschiedenis De impact van de Olympische Spelen van 1972 resulteerde in Duitsland, Frankrijk, Nederland en de rest van Europa tot het ontstaan van gespecialiseerde antiterreureenheden. Dat was ook het geval in België, daar richtte men namelijk de groep ‘Diane’ van de…
Het primaire anti terrorisme team van de Oostenrijkse regering is het Gendarmerieeinsatzkommando Cobra, afgekort ook wel het GEK genoemd. Het GEK is een team van de nationale Oostenrijkse politie de Bundesgendarmerie. Geschiedenis De geschiedenis van het Gendarmerieeinsatzkommando gaat terug tot in 1973, toen het Gendarmeriekommando Bad Voslau werd geformeerd. De…
Het befaamde GIS-insigne Golven van terrorisme in de jaren 70 en de voortdurende strijd met de Maffia waren in Italie de directe aanleiding voor de oprichting van een anti-terreureenheid. Op 6 Februari 1978 was de eenheid met de naam GIS geboren. Over het algemeen wordt het GIS beschouwd als een…
Let op de MP5-magazijnen en de Adidas GSG9-schoen. Behorende bij: Polizia di Stato Volledige naam: Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza Motto: Sicut nox silentes - Stil als de Nacht Geschiedenis In 1974 liet de chef van het bureau voor anti terrorisme van de Polizia di Stato (Staatspolitie), Emilio Santillo weten…
 Politie In Zwitserland kent men 28 politieregio’s. Meestal op basis van een grote stad of een verzameling van kleine plaatsjes. Iedere regio heeft zijn eigen politie. In de grootste zin des woords. Ze hebben hun eigen kleding, wapenarsenaal, voertuigen, communicatiemiddelen, zelfs eigen regels en wetten. Voor wat betreft dat laatste…
Twee SIE-leden met Vrouwe Diane op de schouder Behorende bij: Federale Politie Volledige naam: Speciaal Interventie Eskadron / Escadron Special d'Intervention (ESI) Symbool: Vrouwe Diane - Godin van de Jacht Introductie Het is alweer een tijd geleden dat wij in Nederland het gehele politiestelsel op de schop namen waarmee de…
Behorende bij: British Armed Forces Volledige naam: SAS (Special Air Service) Inleiding Hoewel het lastig is om speciale eenheden onderling te vergelijken of laat staan om een soort rangorde op te stellen is het wel algemeen bekend dat er één eenheid is die als een soort "grote broer" fungeert voor…
  • Facebook >

  • Twitter @Arrestatieteam.nl >

  • Twitter #Arrestatieteam >

  • 1