Skorpion Einsatzeinheit

 

Politie

In Zwitserland kent men 28 politieregio’s. Meestal op basis van een grote stad of een verzameling van kleine plaatsjes. Iedere regio heeft zijn eigen politie. In de grootste zin des woords. Ze hebben hun eigen kleding, wapenarsenaal, voertuigen, communicatiemiddelen, zelfs eigen regels en wetten. Voor wat betreft dat laatste geld wel dat er veel overeenkomsten zijn aan de wijzen, maar dat er specifieke verschillen in aanvullende wetgeving kan zitten. Ook in de wetgeving die slaat op de politie. Ze hebben, net als in Nederland, hun eigen ambtsinstructie die veel overeenkomsten vertoont met die de politie in Nederland hanteert. Samenwerking tussen de regio’s komt niet veel voor. Alleen tijdens vergaderingen. Ze vallen met zijn allen onder de minister van binnenlandse zaken en de minister van justitie. Dat is dus hetzelfde als in Nederland.
De regio die ik heb bezocht was de Stadtpolizei Zurich. Een stad met om en nabij de 500.000 inwoners. Het aantal politiemensen dat het korps in dienst heeft bedraagt rond de 900. Waarvan 2/3 op straat hoort te werken. Een redelijk aantal. Een verschil met Politie Nederland is het feit dat iedere agent in Zwitserland met een MP5 mag schieten. Dit krijgen ze tijdens de opleiding geleerd. Iedere surveillanceauto heeft standaard 2 mp5’s in de middenconsole.
Voor elke regio is er een politie commandant en een politieke leider aangesteld om leiding te geven. De commandant gaat over het dagelijkse optreden terwijl de politieke leider bij de grotere veranderingen en beslissingen de spil is.

De eenheid


Skorpionteam tijdens training

Het Skorpion Team is opgedeeld in twee eenheden. De Instruktion en de Intervention. Het team is nu nog niet geprofessionaliseerd, maar vanaf april gaat dit wel gebeuren. Nu bestaat het team nog uit 60 personen die naast hun dagelijkse diensten op straat, oproepbaar zijn voor het team. Vanaf 1 april gaat het over in een team dat bestaat uit 6 groepen met 10 leden. Deze groepen zorgen voor een continue bezetting. Hierdoor is er 24 uur per dag en 7 dagen in de week een Interventions Einheit paraat. Een team draait 50% gewone politiewerk en 50% speciaal werk, waaronder ook training en specialisme.

Selectie-eisen

De eisen voordat je mag solliciteren zijn achtereenvolgend:

 • Basisschool
 • Highschool (onze middelbare school)
 • Militaire opleiding (er is nog dienstplicht in Zwitserland voor alle jongens)
 • 2 jaar politieschool ( anderhalf jaar theoretische opleiding en een half jaar stage)
 • 2 jaar politie ervaring op straat

Als je hebt gesolliciteerd en je voldoet aan de bovenstaande eisen, ga je de selectie in. Hierbij moet je een halve dag sporten en een halve dag schieten. Het sporten bestaat uit dippen, 2 minuten op een bankje springen en er weer af, daarna een coopertest lopen waarbij de limiet op 2700 meter ligt. Daarna een actie/reactie test waarbij je je audio/visuele vaardigheden moet laten zien.
Naast deze dag zal de chef van het team navraag doen bij de groep waarin je op straat werkt. Over hoe je werkt, hoe de collega’s tegen je aan kijken en of dat zij denken dat je geschikt bent om deel uit te maken van de elite club. Dit was de hele selectie. Een nogal groot verschil met het AT in Nederland. Als deze selectie met een voldoende score wordt afgelegd volgt er de opleiding.

De opleiding

Aan de opleiding deden 15 aspiranten mee. Deze waren dus goed door de selectie gekomen.
De opleiding duurt drie weken. Normaal gesproken vind de opleiding plaats in Walenstadt. Daar ligt tussen bergen vlakbij een meer een militaire basis. Hier zijn alle faciliteiten aanwezig om een gedegen opleiding te geven. Zoals een compleet oefendorp waar de tactieken aan de aspirant leden aangeleerd worden. Tijdens de opleiding in februari vonden de twee weken echter plaats in Zurich zelf. Dit kwam omdat de militaire basis niet beschikbaar was. De aspirant-leden mochten ’s avonds dus gewoon naar huis.

De eerste twee weken staan in het teken van het trainen van zelfverdediging en het trainen van twee tactieken om panden binnen te vallen. Ook diverse auto procedures komen aan bod. De dagen duren van 06.00 uur tot 20.00 uur. ’s Avonds en in het weekend zijn de aspiranten vrij. In een gesprek met de aspiranten gaven ze aan dat de twee weken goed te doen waren. Het was fysiek wel even aanpoten, maar met een beetje conditie was het prima te halen. De tactieken waren ook niet dermate moeilijk om redelijk onder de knie te krijgen. Ze vonden het wel veel wat ze in korte tijd moesten leren. Niet zo gek als je de hele opleiding voor het elite team van Zurich in drie weken stopt.

De eerste twee weken waren er 5 van de 15 afgevallen. Met name omdat ze de tactieken niet goed genoeg onder de knie kregen. Ze gingen de derde week dus met zijn tienen in. De derde week was de afrondingsweek van de opleiding. De eerder aangeleerde tactieken werden herhaald en er werd een nieuwe tactiek toegevoegd. De AMOK. Amok betekent volgens de Van Dale: plotseling onbesuisd optreden, opschudding verwekken.
Het woord Amok (soms gespeld als Amuk) is de Maleise naam van de moorddadige aanvallen waar Maleisiërs soms onder lijden. Het Maleis mengamuk betekent amok maken. De term amok wordt in het algemeen ook gebruikt voor anderen die zonder provocatie een groep mensen aanvallen met het doel dezen te doden.
Deze amok tactiek wordt gebruikt om snel maar behoedzaam een verdachte te overmeesteren die zonder enige aanleiding mensen gegijzeld houdt middels vuurwapens. Het kan niet op de razendsnelle manier, omdat het risico dan groot is dat er gijzelaars worden gedood. Ook kan het niet te langzaam omdat de gijzelnemer dan teveel ruimte krijgt om gekke dingen te doen. Daarom worden er twee teams gemaakt. Het observatieteam dat contact gaat maken met de gijzelnemer. Hierbij gaat het erom om tijd te rekken voor het invalsteam die de gijzelnemer gaat overmeesteren. Dit ziet er in werkelijkheid heel strak uit als het op een goede manier wordt uitgevoerd. Alle mogelijke gevaren worden uit de actie gefilterd door elkaar goed te dekken en ruimtes veilig te stellen. Ook de hulp voor gewonde personen komt aan bod. Cruciaal als professioneel team.

De dagen begonnen om 6 uur. Om half 7 moest er namelijk ontbeten worden. Na het ontbijt vond er appel plaats waarbij de activiteiten van de vorige dag kort werden geëvalueerd en de activiteiten van die dag werden uitgelegd. Ook na het middageten volgde er een appel.
’s Nachts waren er geen oefeningen. Het eten was echt prima verzorgd. ’s Morgens cornflakes, brood, kaas, havermout, kwark. Tussen de middag vaak een pasta met soep en salade vooraf. ’s Avonds groente, aardappels en vlees.

Na elke oefening of praktijkonderdeel kregen de aspirant-leden de gelegenheid om in één zin hun ervaring op te schrijven. Hier werd dan even kort bij stil gestaan. Van te voren werd het optreden wel geëvalueerd. Maar dit ging op algemene wijze. Er werd niet veel op de individu afgegeven.

Perikelen rond april

In een gesprek met de instructeurs kwam aan de orde dat ze deze groep niet bijster goed vonden. Van de 10 konden er volgens hen maar 4 echt door. Ook de chef en de commissaris waren hier van op de hoogte en hadden dit zelf ook al waargenomen. Het probleem was echter dat het Skorpion Team ze alle 10 echt nodig hadden om tot een werkbare bezetting te kunnen komen. Zij hebben daarom besloten ze alle 10 de baret te geven. Met de bedoeling in de periode tot april vaak met deze jongens te trainen zodat ze in april klaar zijn om hun taak als lid van het Skorpion Team te kunnen uitoefenen. Dit leidde tot heftige discussies met de instructeurs. Uiteindelijk gebeurde het toch zoals de leiding besloot. De instructeurs zagen na de hand ook wel in dat er weinig anders op zat. Bovenstaande is een apart verhaal natuurlijk. Beter 50 mensen waar je van op aan kunt dat ze hun werk goed kunnen doen, dan 100 mensen waar je over twijfelt. Het gaat tenslotte wel over een politieonderdeel waar niet geprutst kan worden. Ze krijgen te maken met de zwaarste criminaliteit in Zurich. Dan is et nemen van dergelijke risico’s onverantwoordelijk.

Takenpakket


Skorpionteam tijdens training
Zoals u reeds heeft kunnen lezen bestaat het Skorpion Team nu nog uit mensen die gewoon in de praktijk werken. Ze komen alleen bij elkaar bij calamiteiten en om samen te trainen. De calamiteiten spelen zich alleen af in Zurich. Daarbuiten werkt het team dus niet. Het meeste krijgen ze te maken met bankovervallen en gijzelingen. Niet zo verwonderlijk als je bekend dat Zwitserland bekend is om zijn vele dure banken waar veel geld te halen is. Daarnaast voeren ze de risicovolle aanhoudingen uit. Met name als er gebruik van vuurwapens in het spel is. Vanaf april gaan ze dus over in een professioneel team. Dit verandert hun werkzaamheden niet. Wel is het zo dat ze vanaf april 50 % gewoon straatwerk blijven doen. De andere 50 % bestaat uit AT-werk en trainingen.
Naast het repressieve werk doen ze ook beveiligingswerk. Bijvoorbeeld van prominenten en leden van de regering of buitenlandse gasten en grote evenementen. Maar weer alleen voor Zurich.
Tevens voeren ze arrestaties uit in opdracht van de federale overheid als de verdachte zich in Zurich of omgeving bevind. Ook problemen op het vliegveld van Zurich valt onder hun jurisdictie. Hieronder puntsgewijs:
 • Aanhouding vuurwapengevaarlijke verdachten
 • Bodyguard jobs
 • Zware criminaliteit
 • Arrestaties voor de federale overheid
 • Grote evenementen beveiligen
 • Problemen op het vliegveld oplossen
 • Demonstraties en hooligans begeleiden

Hun werk omvat dus ook veel beveiligingswerk en werk wat bij ons de ME doet. Verder lijkt het behoorlijk op het werk van AT Nederland.

User

De eigenaar en webmaster van Arrestatieteam.nl. Zelf zeker geen AT'er, maar heeft wel vaak samengewerkt met verschillende AT's. Een politieagent met een gezonde interesse in geweldsbeheersing, bewapening en uitrusting.

Website: www.arrestatieteam.nl

Gerelateerde items (op tag)

 • Facebook >

 • Twitter @Arrestatieteam.nl >

 • Twitter #Arrestatieteam >

 • 1