Bijzonder Bijstandsteam (BBT) België

Insigne Behorende bij: Lokale Politie
Volledige naam: Bijzonder Bijstandsteam (BBT)

Geschiedenis

De impact van de Olympische Spelen van 1972 resulteerde in Duitsland, Frankrijk, Nederland en de rest van Europa tot het ontstaan van gespecialiseerde antiterreureenheden. Dat was ook het geval in België, daar richtte men namelijk de groep ‘Diane’ van de toenmalige Rijkswacht (later SIE nu DSU) op. Hun primaire taak beperkte zich tot de bestrijding van terreur.

Het gevaar kwam niet alleen uit de terroristische hoek, ook de georganiseerde misdaad werd flink harder. In de jaren tachtig schrikten een aantal zeer gewelddadige gebeurtenissen het land op. De CCC pleegde bomaanslagen. De ‘Bende van Nijvel’ voerde een aantal gewelddadige raids uit op diverse grootwarenhuizen.

1
Loep BBT-leden met CQB-uitrusting:
Glocks en H&K MP5A3.
In het licht van de verontrustende evolutie van deze gewelddadige criminaliteit besloot Politie Antwerpen eveneens tot de oprichting van een gespecialiseerde eenheid, specifiek gericht op hoogdrempelige incidenten. Een officier werd naar het buitenland gezonden om de nodige opleidingen te volgen. >
In het jaar 1988 werden de BI’s (Bijzondere Interventie) opgericht. Deze eenheden functioneerden als gespecialiseerde patrouilles binnen de toenmalige Mobiele Brigade, de eenheid voor talloze gespecialiseerde opdrachten binnen het korps van Antwerpen.

In 1993 vloeiden de BI’s samen tot het huidige Bijzonder Bijstandsteam, een autonome groep onder leiding van één officier. De patrouilleactiviteiten stopten en de groep specialiseerde zich verder in risicovolle opdrachten en werd, gezien de trainingsvoorzieningen en goede bereikbaarheid, gestationeerd in de Politiekazerne te Antwerpen.

Takenpaket

Het Bijzonder Bijstandsteam staat klaar voor volgende opdrachten:

 • Optreden in vuurwapengevaarlijke situaties en aanhouding vuurwapengevaarlijke personen
 • Optreden bij tactisch complexe aanhoudingen door de aard van de verdachte, situatie of locatie
 • Beveiliging van personen of objecten waartegen concrete dreigingen werden geuit
 • Beveiliging van gearresteerde of aangehouden vluchtgevaarlijke verdachten
 • Reddingsoperaties
Het BBT is een aanhoudingseenheid en geen observatie-eenheid. Zij voert dus geen langdurige observaties uit.
2
Loep BBT'er in vol ornaat met MP5.

Structuur

Het Bijzonder Bijstandsteam valt onder Directie Operaties, Operationele Ondersteuning. De officier van de eenheid volgt de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied en zorgt ervoor dat het BBT volledig up-to-date is op hun terrein. Hij staat eveneens in rechtstreeks contact met de operationele leiding binnen de DSU.

De hoofdinspecteurs (teamleaders) staan in voor de tactische leiding van de groep. Zij leiden de teams en bereiden de operaties voor. Denk hierbij aan recce en operatieorders.
De operationele teamleden hebben, buiten hun basisopleiding BBT, elk hun specifieke vaardigheden of specialiteiten.
Dienst bij het BBT is op vrijwillige basis en kandidaten kunnen slechts na een strenge selectie aan hun opleiding beginnen.

Selectie en opleiding

3
Loep BBT-lid op een speleoladder onder heli.

De selectieproef duurt twee volle dagen, inclusief de nacht (bivak) en omvat onder andere volgende proeven:

 • Loopproef over 2,5km, binnen 11minuten, op vlak terrein
 • Zwemproef met kledij, binnen een bepaalde tijd
 • Gecombineerde schietproef waarbij minstens 80% dient behaald te worden
 • Durftest (Bijv. abseilen vanuit kraan +- 60m)
 • Speedmars in full-ops
 • Gecombineerde teambuildingoefening
 • Oriëntatieproef bij nacht
 • Gevechtstesten (oa contactgevecht met instructeur)
 • Tactische proef in groep en individueel
 • Hindernissen- en touwenpistes
 • Psychologische testbatterij
 • et cetera
De selectie bevat een aantal uitsluitingsproeven, waarvan de kandidaat er maximum één mag mislukken. Stressbestendigheid is een belangrijke factor tijdens de selectie. Afsluitend heeft er een gesprek plaats tussen de kandidaat en de selectiecommissie.
Het percentage dat slaagt tijdens de selectie bedraagt om en bij de 12%.
4
Loep Klimmen is één van de activiteiten
die het meest wordt geoefend.

Na een succesvolle selectie kan de kandidaat beginnen aan zijn opleiding. Tezamen met de stage duurt deze minstens zes maanden. Diverse instructeurs gaan dieper in op de volgende modules:

 • zelfverdediging
 • persoonsbeveiliging
 • speciale rijopleiding
 • schietonderricht
 • observatie en schaduwing
 • eerste hulp (EHBO)
 • tactiek en procedures
 • commandotechnieken
 • toegepaste wetgeving
 • fysiek
Indien de kandidaat slaagt in alle onderdelen, krijgt hij zijn “tactische” insigne (het herkenningsteken van de eenheid), en kan hij zich, na de stage, volwaardig teamlid noemen. Hij is dan volledig inzetbaar.

Eenmaal binnen de eenheid kan het teamlid extra cursussen volgen naargelang zijn specifieke voorkeur of interesse. Deze specialisaties zijn onder andere camouflage, combat-medic, VIP-protectie, slotenmaker, instructeur close combat, schietinstructeur, instructeur wapenstok et cetera.
Deze specialisaties worden extern gevolgd (o.a. binnen de brigade paracommando, de federale politie, et cetera).

6g
Het BBT heeft een zéér uitgebreide rijopleiding welke alle leden doorlopen. Training met verraderlijke oppervlaken zoals op bovenstaande foto maken hier deel van uit.


Samenwerking en scheiding tussen DSU en BBT

5
Loep Verplaatsen onder dekking van automatisch vuur.

Er bestaan duidelijke afspraken tussen de lokale speciale eenheid BBT en de federale speciale eenheid DSU. Deze laatste beschikken over meer personeel en technische uitrusting. In dit kader van complementariteit, in tegenstelling tot concurrentie, behandelt de federale politie, de DSU dus, in principe de volgende incidenten:

 • Gijzelingen
 • Verschanste gewapende personen
 • Antiterreur
Gezien de lokale inplanting van het BBT en zijn kleine reactietijd (maximaal 30 minuten), is deze eenheid sneller ter plaatse van de federale eenheden.

Wanneer, bij bovenstaande incidenten, na dreigingsanalyse (bijvoorbeeld grote gijzeling) wordt beslist om de federale eenheid DSU in te zetten, wordt het BBT eveneens ter plaatse gestuurd en bereiden zij in principe de komst van het federale team voor. Het BBT zal de situatie, indien mogelijk, bevriezen, de nodige informatie vergaren (recce ter plaatse) en een noodplan ontwikkelen, dit voor wanneer de situatie zou escaleren.
Wanneer DSU met hun dispositief ter plaatse komt, nemen zij de operationele leiding over en worden er verdere onderlinge taakafspraken gemaakt.

Bewapening en uitrusting

7
Loep Wie niet weg is, is gezien, indien nodig
kunnen BBT'ers ongezien werken.

Het BBT beschikt over dezelfde interventieoveralls als hun collega’s van het SIE. Doch in tegenstelling tot het SIE zijn de overalls van het BBT van zwarte kleur.
De meest gebruikte wapens binnen het BBT betreffen de Glock 19 en de Heckler en Koch MP5 9mm (voorzien van SureFirelamp, laser & aimpoint). Verder beschikken zij onder andere over de Heckler en Koch G36 (5.56mm), Benelli (semi-auto shotgun) en diverse types granaten (flashbangs, gas, et cetera)
De eenheid beschikt verder over diverse geblindeerde voertuigen.

User

De eigenaar en webmaster van Arrestatieteam.nl. Zelf zeker geen AT'er, maar heeft wel vaak samengewerkt met verschillende AT's. Een politieagent met een gezonde interesse in geweldsbeheersing, bewapening en uitrusting.

Website: www.arrestatieteam.nl

Gerelateerde items (op tag)

 • Facebook >

 • Twitter @Arrestatieteam.nl >

 • Twitter #Arrestatieteam >

 • 1