Speciaal Interventie Eskadron (SIE) België

2s
Twee SIE-leden met Vrouwe Diane op de schouder


Behorende bij: Federale Politie
Volledige naam: Speciaal Interventie Eskadron / Escadron Special d'Intervention (ESI)
Symbool: Vrouwe Diane - Godin van de Jacht
Introductie

Het is alweer een tijd geleden dat wij in Nederland het gehele politiestelsel op de schop namen waarmee de begrippen “rijkspolitie” en “gemeentepolitie” betekenisloos werden. In België heeft in 2001 eenzelfde reorganisatie plaatsgevonden en ook daar heeft de politie nu een compleet andere organigram. Niet alleen de normale politie-eenheden maar ook de Belgische equivalenten van de Nederlandse arrestatieteams steken nu op een andere manier in het politieapparaat; de eenheid die vroeger bekend stond als het Speciaal Interventie Eskadron en nog langer geleden als Groep Diane valt nu onder de DSU.
Laten we eens goed kijken naar hoe het met de arrestatieteams van onze Zuiderburen staat, en dan vooral het SIE.

Federale politie

Binnen de Belgische politie heb je de lokale politie en de federale politie. De laatstgenoemde heeft als onderdeel de Algemene Directie Operationele Ondersteuning waaronder weer de DSU valt. DSU staat voor Directie Speciale Eenheden of La Direction des Unités Spéciales in het Frans. De eenheden die onder de DSU vallen worden ingezet na een formele toestemming van een bevoegde gerechtelijke of bestuurlijke overheid, bijvoorbeeld de procureur of de burgemeester.
De Speciale Eenheden zijn er centraal en decentraal waarbij de lokale (decentrale) eenheden POSA-peletons heten wat staat voor Protectie, Observatie, Steun, Arrestatie. De vier POSA’s die er zijn POSA Gent, POSA Antwerpen, POSA Charleroi en POSA Luik. Net zoals de Speciale Eenheden staan ook zij in voor observatie, bijzondere arrestaties en het verlenen van technische steun.
Bepaalde opdrachten, waaronder gijzelingen en gebarricadeerde, gewapende personen behoren tot het takenpakket van de Speciale Eenheden. De POSA-eenheden kunnen hierbij ook worden ingezet ter ondersteuning.

Het complete takenpakket van de SIE samengevat in een simpele opsomming ziet er als volgt uit:

 • Observatie.
 • Bijzondere arrestaties en interventies waarbij de dader gewapend is of bekend staat als zeer gewelddadig.
 • Operationele steun waarbij speciale middelen in plaats of in werking worden gesteld en die een bijzondere kennis of vaardigheid vereisen: bijvoorbeeld het inzetten van de onderhandelaars om een gijzeling zonder geweld op te lossen.
 • Getuigenbescherming
 • Steunverlening en operationele inzet op, rond en in het water, vanuit de lucht of in omstandigheden waarbij bijzondere klim- en interventietechnieken worden gebruikt.
 • Slachtofferidentificatie. Dit gebeurt door het Disaster Victim Identification Team zowel bij ernstige verkeersongevallen als bij rampen.
 • Steun en operationele inzet in het kader van bijzondere opsporingsmethoden, bijvoorbeeld undercoveroperaties.
 • Rekrutering, opleiding en het verstrekken van technisch advies
5
Scherpschutter van het SIE met de SAKO.

Vrouwe Diane

Na de gijzeling van Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen in München, die op een bloedbad was uitgedraaid, geeft de regering aan de rijkswacht opdracht om een eenheid op te richten "die aan dit soort situaties het hoofd kan bieden". Binnen het Mobiel Legioen wordt de Brigade Diane opgericht, dit gebeurd op 6 december 1972. De naam van de groepering komt van de Godin van de jacht, Diane.
In 1974 werd de eenheid omgedoopt naar SIE of ESI: Speciaal Interventie Eskadron of Escadron Special d'Intervention.


In 1976 wordt er een Observatieteam toegevoegd aan het SIE omdat er in die tijd een sterke trend aan het opkomen was in de Belgische onderwereld; de ontvoering werd enorm populair onder het “krapuul”. Overigens krijgt het observatiedeel pas in 1980 een eigen officiële status.
In 1978 werd er nog een specialistische groep toegevoegd aan het SIE: onderhandelaars. Momenteel heeft het SIE tussen de 15 en 20 mensen in dienst welke onderhandelingen en gesprekken voeren met de verdachten en / of andere betrokkenen.
Al deze specialisaties zorgden ervoor dat het aantal klussen wat bij het SIE terrecht kwam niet misselijk was. Al snel werd het teveel voor het SIE, de werkdruk werd te hoog en daarom werden in 1985 de eerdergenoemde POSA-peletons opgericht. Eerder noemde we er vier, maar in den beginne was er een vijfde POSA in Brussel. In 1992 wordt dit POSA-peleton toegevoegd aan het SIE net als het DVI. DVI staat voor Disaster Victim Identification, het is een groep die te vergelijken valt met het RIT (Rampen Identificatie Team) van het KLPD.
Inmiddels is sinds de reorganisatie van 2001 het SIE en de verschillende POSA-peletons niet meer zo individueel op organisatorisch niveau. Ze bestaan allemaal nog, alleen niet onder de oude “officiële” namen van SIE en POSA. Men schaart de eenheden onder DSU.

Bekende operaties

Om de geschiedenis van het SIE volledig te krijgen moeten we ook kijken naar een aantal opzienbarende danwel bekende operaties die het SIE heeft uitgevoerd.
De eenheid heeft een werkdruk van ongeveer 2 tot 4 inzetten per week.

1978, Brasschaat
Ontvoering van Baron Bracht. De dader wordt aangehouden zonder dat er losgeld wordt betaald.

1980, Vielsalm-Brussel
Drie mannen kapen een schoolbus te Vielsalm en dwingen de chauffeur naar het RTBF-gebouw te Brussel te rijden. Op het parkeerterrein van RTBF wordt een aantal keren in de richting van de fotografen en de cameramensen geschoten. Tijdens de verplaatsing naar de studio in het gebouw worden de daders overmeesterd zonder dat er slachtoffers vallen.

3s
Glocks paraat; het SIE tijdens een high-risk instap.

1987, Charleroi
Een man, gewapend met een mes, gijzelt een vrouw in een trein. Onderhandelingen leveren niets op en leden van de interventieploeg in burgerkledij kunnen de man overmeesteren.

1989, Tilff
Drie gangsters dringen de woning van een bankdirecteur binnen en gijzelen zijn vrouw en zijn twee kinderen. De man kon ontsnappen et de politie verwittigen. De woning wordt omsingeld en de onderhandelingen duren vijf dagen. Een losgeld van 30 miljoen wordt betaald in ruil voor de vrijlating van de twee kinderen en een vluchtvoertuig. De drie daders vluchten dus met het voertuig en houden de vrouw aan boord. Die wordt tijdens de vlucht ongedeerd vrijgelaten en de drie gangsters wisselen van voertuig. Zij worden opgemerkt door een POSA eenheid bij het binnengaan van een appartementsgebouw in Droixhe. Het gebouw wordt doorzocht en twee daders verschansen zich op het dak van het gebouw. Tijdens hun vlucht wordt één van de daders gekwetst door de interventieploeg. Uiteindelijk geven ze zich over. De derde dader wordt dood aangetroffen. Achteraf zou blijken dat hij zelfmoord heeft gepleegd.

1993, Sint-Genesius- Rode
Ulrike Bidergard, een Zweedse kampioene in paardrijden, wordt ontvoerd. De dader kan gelokaliseerd worden en wordt gevolgd naar de woning waar het slachtoffer wordt vastgehouden. Interventieploegen dringen binnen in de woning en kunnen Ulrike Bidegard bevrijden en de dader aanhouden.

1996, Kortrijk
Een lokale rijkswachtploeg wil een verdacht voertuig controleren waarop zij worden beschoten. De daders zijn leden van de Gewapende Islamitische Groep (GIA) die uit Roubaix vluchtten omdat hun huis door de Franse politie bestormd werd. Een dader wordt doodgeschoten, de tweede kan wegvluchten en verschanst zich in een nabijgelegen woning. De twee aanwezige vrouwen kunnen nog tijdig de politiediensten verwittigen maar worden daarna in de kamer opgesloten. Wanneer de interventieploegen binnendringen wordt de dader gewond aangetroffen in een slaapkamer, de twee vrouwen worden bevrijd en zijn ongedeerd.

1998, Elsene
Tijdens een huiszoeking met versterking wordt de interventieploeg onder vuur genomen door een GIA-lid. De dader verschanst zich en weigert zich over te geven. Na het falen van langdurige onderhandelingen wordt de woning door interventieploegen binnengedrongen. De dader schiet opnieuw maar kan ongedeerd overmeesterd worden.

Bron: Federale Politie België

Selectie en opleiding

6
Een van de meest harige SIE-leden.

Bij het DSU staan niveau en kwaliteit voorop. Wie deel wil uitmaken van de Speciale Eenheden wordt aangeraden zich fysiek en mentaal voor te bereiden op een logischerwijs zware opleiding. Om een beeld te schetsen van de flinke schifting tijdens zowel de selectie en de opleiding zijn hier enkele cijfers uit de jaren 1997-1998.

 • 132 kandidaten
 • 51 vrije plaatsen
  (23 Observatie, 12 POSA, 16 Interventie)
 • Eerste selectie: 29 kandidaten uitgeschakeld
 • Testweek:
  • 59 kandidaten richting observatie
  • 44 kandidaten richting SIE en POSA
 • Na de tests:
  • 24 richting Observatie
  • 8 richting POSA
  • 6 richting Interventie
 • Na afloop:
  • 12 richting Observatie
  • 5 richting POSA
  • 2 richting Interventie

De selectieprocedure begint met een diepgaand medisch onderzoek, waarna twee testdagen volgen. Op de eerste dag kijkt men welke kandidaten afgezien van hun medische status wel of geen kans maken om door de opleiding te komen. Op de tweede dag gaan de personen waarvan de instructeurs dus denken dat ze geschikt zijn voor de opleiding de auto in, ze worden getest op rijvaardigheid. Net als bij enkele Nederlandse eenheden is dit een onderdeel waar talloze agenten op blijven afvallen en daarom test men dit al vrij snel.

Na de selectiedagen volgt er een selectieweek van vijf dagen voor degenen die solliciteren voor de sectie Interventie en Arrestatie en vier dagen voor de kandidaten Observatie.
In deze testdagen let men vooral op de lichamelijke, psychologische en intellectuele capaciteiten van de kandidaten. Hier eindigt de selectie en de gelukkigen gaan vervolgens de opleiding in; dit is een gezamenlijke, vijf maanden durende, basisopleiding.

4
Honden worden veelvuldig ingezet bij SIE-operaties.


Voor het SIE en de POSA op het einde van deze opleiding loopt deze samen met de training voor de Observatie eenheid. De kandidaten voor het SIE en POSA voeren dan samen oefeningen uit met de trainende lieden van de Interventie – en Observatie eenheid.
Voor de kandidaat leden van de POSA wordt de opleiding beëindigt met een stage in een POSA eenheid naar keuze.
De kandidaten voor de Interventie eenheid moeten echter nog even doorzetten. Ze beginnen nu reeds aan het derde deel van hun opleiding. De Interventie eenheid krijgt uitgebreid les in o.a. klimtechnieken en andere specialistische technieken. Hierna volgen nog twee maanden stage.
De kandidaten voor de Observatie eenheid leren samenwerken met de Interventie eenheid voor het geval van grote crisissituaties als gijzelingen en ontvoeringen waarbij het observatie-element zal samenwerken met de aanhoudingsgroep. Ook voor de observatiemensen volgt een stage van twee maanden.

7s
Een van de specialisaties bij het SIE: duiker.

Specialisaties

Net als bij de Nederlandse broeders specialiseren de SIE-leden zich. Onder andere duikers, hondengeleiders en uiteraard scherpschutters of schutters lange afstand (SLA). SIE-leden moeten wel al minimaal 5 jaar in dienst zijn voordat ze zich kunnen werpen op een specialisatie.
Buiten deze specialistische trainingen besteed het SIE uiteraard veel tijd aan oefeningen en vuurwapentraining. Deze perfectionerende werking gaat ook over de grens en dan vooral richting het zuiden; met de GIGN (Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale) uit Frankrijk heeft men door de gemeenschappelijke moedertaal een goede trainingsrelatie.
Ook andere Europese eenheden waaronder de Nederlandse BBE, de Duitse GSG-9 en SEK’s en de Italiaanse NOCS trainen met het SIE.

In Nederland hebben we enkele AT's met een maritieme status maar in België traint het SIE ook op maritieme acties. Twee a drie keer per jaar oefent men interventies op zee met behulp van Rigid Infloatable Bouts (RIBs) en helikopters.

Hondengeleiders
Binnen de Belgische Politie beschikt men over de volgende specialistische hondenteams:

 • Speurhonden menselijke geur (9 teams - streefdoel: 22)
 • Drughonden (14 teams actieve drughond en 1 team stille drughond - streefdoel: 21 en 2)
 • Speurhonden menselijke resten (2 teams - drie honden - streefdoel: 2 teams - vier honden)
 • Brandhaardendetectiehond (1 team - streefdoel: idem)
 • Hormonenhond (1 team - streefdoel: idem)
 • Explosievenhond: 6 honden gespecialiseerd in het opsporen van springstoffen zijn toegewezen aan de Speciale Eenheden
 • Aanvalshond: 2 aanvalshonden zijn toegewezen aan de Speciale Eenheden.

Het SIE beschikt vooral over aanvalshonden (Mechelse Herders) en explosievenhonden. Deze honden worden opgeleid binnen de speciale eenheden. De Belgen zijn gekend voor hun vaardigheden en gebruik van honden tijdens tactische operaties. De aanvalshond zijn primaire taak bestaat erin om gevaarlijke personen te neutraliseren, doch moet ook in staat zijn om zijn aanval bij overgave ( en op bevel van zijn geleider) af te breken. De explosievenhond wordt getraind om springstoffen of munitie te ontdekken.

Duikers
De duikers van het SIE zijn een groep waar maar weinig details over bekend zijn. De groep is zeer interessant en heeft een aantal zeer specifieke eigenschappen en taken waarover ik graag zou uitwijden maar dat is in verband met de taakstelling van de groep niet mogelijk. Enigsinds is de groepering wel te vergelijken met duikers die je bij de Bijzondere Bijstandseenheid van het Korps Mariniers terugvindt.

Scherpschutters
Het SIE heeft voor uitzonderlijke situaties uitzonderlijke schutters. Net als in Nederland het politie arrestatieteam in de vorm van de BBE-Politie scherpschutters of Schutters Lange Afstand (SLA) levert, beschikt het SIE ook over scherpschutters. Ze worden ingezet voor lange afstands recce en uiteraard het eventueel afgeven van vuur op de middel en lange afstand.

Technische ondersteuning
De Technische sectie is voor de inzet van technische hulpmiddelen tijdens SIE-operaties. Denk hierbij aan het plaatsen van camera- en afluisterapparatuur. Ook "riggen" of "plakken" ze voortuigen om deze vervolgens te kunnen volgen. Meer kunnen we over dit onderwerp om begrijpelijke redenen niet kwijt.

Uitrusting

8
De nieuwe grijze SIE-overall.

De oude overalls waren aan vervanging toe en de keuze viel op antracietgrijs en op een lichtere stof. "Hoe vreemd het ook mag klinken," leggen ze bij de Speciale Eenheden uit, "zwarte kledij is ‘s nachts eigenlijk te goed zichtbaar. We moesten nu toch nieuwe kiezen: dus zijn we maar voor antracietgrijs gegaan. Grijs mengt zich veel beter met de omgeving in schemerduister en ‘s nachts.»
De schouders, ellebogen en knieën zijn versterkt en in die beschermingsstukken is een speciale draad geweven waardoor er vrijwel geen scheuren meer kunnen ontstaan op die plaatsen.
De overalls zijn helemaal gemaakt uit brandvrij materiaal en wegen een stuk minder dan de oude zwarte pakken. De Speciale Eenheden zijn er niet rouwig om: "Wij zijn echt tevreden. Dat zal dan misschien een beetje kouder zijn in de winter, maar dan doe je er iets extra onder aan."
Op de nieuwe overalls is tot slot zowaar nog plaats gevonden voor enkele zakken meer dan op de oude overalls.
Op de enkels zijn enkele vakken voorzien waarin je handig een plannetje, nota’s of bijvoorbeeld een verbanddoos kan wegstoppen. En op het dijbeen is boven op een zak een tweede zak gezet zodat er een extra batterij of patroonhouder kan worden meegenomen.

Net als talloze andere eenheden gebruikt het SIE al jarenlang de Heckler & Koch MP5 in verschillende uitvoeringen waaronder MP5A6 en MP5A2. Sinds enkele jaren is het echter de op eigen bodem gefabriceerde Fabrique Nationale Herstal (FN) P90 die wordt gebruikt. De FN P90 is een revolutionair vuurwapen met een specifiek kaliber van 5,7x28mm en heeft een patroonhouder met 50 van deze patronen. Voordat de P90 in gebruik kwam werd ook de Heckler & Koch 94 gebruikt. Voor het wegschieten van onder andere traangasgranaten gebruikt met ook een Heckler & Koch product, hetzelfde als de AT’s in Nederland gebruiken en wel de MPZ-1 40mm.
Verder gebruikt het SIE ook shotguns waarvan het gebruik van de Franchi SPAS-12 en de Remington 870 bekend is.
Scherpschutters gebruiken de Finse SAKO TRG-21 en de Accuracy International L96A1.
Daarnaast zijn alle SIE-leden uitgerust met een handvuurwapen. In vroegere tijden was dit het GP 9mm pistool maar inmiddels is men overgestapt op de Glock 17.

Het SIE-voertuigenpark bestaat onderandere uit: 4X4 Range Rovers (interventie), gepantserde sedans Mercedes (VIP), ongeregistreerde voertuigen voor undercover- en observatieopdrachten, zodiac rubberboten etc.
De helikopter in gebruik bij de Belgische speciale eenheden betreft vooral de McDonnell Douglas Explorer 900.

User

De eigenaar en webmaster van Arrestatieteam.nl. Zelf zeker geen AT'er, maar heeft wel vaak samengewerkt met verschillende AT's. Een politieagent met een gezonde interesse in geweldsbeheersing, bewapening en uitrusting.

Website: www.arrestatieteam.nl

Gerelateerde items (op tag)

 • Facebook >

 • Twitter @Arrestatieteam.nl >

 • Twitter #Arrestatieteam >

 • 1