Welcome Anonymous !

Over de Arrestatieteams en andere speciale politie-eenheden.
 

-leeg-

Zaken omtrent eenheden uit binnen- en buitenland plaats je hier.

Moderators: --X--, Doggieman

Berichtdoor Dangerdeep » wo jun 07, 2006 14:59

-leeg-
Laatst bijgewerkt door Dangerdeep op ma nov 13, 2006 17:25, in totaal 1 keer bewerkt.
Dangerdeep
 


Berichtdoor Six » wo jun 07, 2006 15:48

Dat is goed nieuws, mooi.

Aanleiding voor de oprichting van de DSI is de arrestatie eind 2004 van twee leden van de Hofstadgroep in Den Haag. Speciale eenheden hadden destijds een hele dag nodig om ze veilig in te kunnen rekenen. Om dit soort heikele situaties voortaan te voorkomen, zijn er met de DSI voor het eerst politietaken samengevoegd met defensiewerkzaamheden.
Onzin natuurlijk, een dergelijke redenering, nogal kortzichtig van de schrijver.
Arrestatieteam.nl

De Blauwe Baret
Eer, moed en kunne.
Avatar gebruiker
Six
Site Admin
 
Posts: 1413
Geregistreerd: wo apr 16, 2003 22:10

Berichtdoor Pendec » wo jun 07, 2006 19:22

Inderdaad een vrij vreemde analyse.. (lees incorrecte)

Wel erg positief nieuws!
Avatar gebruiker
Pendec
Brigadier
 
Posts: 525
Geregistreerd: wo maart 16, 2005 11:30

Berichtdoor Feerce » wo jun 07, 2006 22:34

Mooi zo (om het kort te houden)
PHM
Feerce
Hoofdagent
 
Posts: 358
Geregistreerd: do mei 11, 2006 18:46

Berichtdoor Dangerdeep » do jun 08, 2006 13:37

-leeg-
Laatst bijgewerkt door Dangerdeep op ma nov 13, 2006 18:21, in totaal 1 keer bewerkt.
Dangerdeep
 

Berichtdoor Palmpie » vr jun 30, 2006 23:45

http://www.perssupport.anp.nl/Home/Pers ... emId=81630

Origineel persbericht.

Judith Sluiter
070 3150345


4834
30.06.06


DIENST SPECIALE INTERVENTIES OFFICIEEL OPGERICHT

De Dienst Speciale Interventies (DSI) waarin alle speciale eenheden samenwerken om te
zorgen voor een optimale aanpak van het hedendaagse terrorisme en extreem geweld is
vandaag officieel opgericht. Het kabinet besloot vorig jaar, na onderzoek van prof. Dr.
Cyrille Fijnaut, dat er een nieuwe, overkoepelende dienst moest komen voor de
daadwerkelijke inzet van speciale eenheden van politie en defensie bij terrorisme
gerelateerde situaties, grof geweld en in bijzondere en complexe gevallen. Uit dit
onderzoek was gebleken dat het stelsel van speciale eenheden op punten van inrichting,
aansturing en de randvoorwaarden moest worden herzien. Met de oprichting van de DSI is
een slagvaardige organisatie opgebouwd waarbij de eenheden onder leiding van het hoofd
DSI en met een versnelde besluitvormingslijn, snel ingezet kunnen worden. De DSI is
beheersmatig ondergebracht bij het Korps landelijke politiediensten (KLPD) en opereert
onder het gezag van het Openbaar Ministerie.

Om de besluitvorming bij de inzet van de DSI te versnellen zijn niet alleen procedures
vereenvoudigd maar wordt er ook gewerkt met vooraf vastgestelde inzetscenario's en
mandatering van de beslissingsbevoegdheid over een inzet door de minister van Justitie
aan de voorzitter van het College van procureurs generaal. Het gaat hier om een aantal
reguliere situaties waaraan de minister van Justitie vooraf zijn goedkeuring heeft
gegeven. In de overige gevallen vindt de inzet van de DSI plaats na goedkeuring van
minister Donner onder het gezag van het OM. Alleen bij inzet van de Unit Interventie
Mariniers (of delen daarvan) overlegt de minister van Justitie met zijn collega van
Defensie. Overigens worden de minister-president, de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en de minister van Defensie zo snel mogelijk in kennis gesteld van
het besluit tot inzet van de DSI. Dit zal, indien mogelijk, vooraf aan de feitelijke
inzet geschieden.

Daarnaast is er een aantal acties ondernomen zoals sanering en vereenvoudiging van wet- en
regelgeving, de aanschaf van de benodigde uitrusting en bewapening en het zorgdragen voor
een adequate informatie-uitwisseling tussen inlichtingendiensten, opsporings- en
observatiediensten en de eenheden zelf om ervoor te zorgen dat het stelsel en de eenheden
goed kunnen functioneren.

De DSI bestaat uit de Unit Interventie, een scherpschutterscapaciteit en een staf.
Beheersmatig blijven de overige eenheden van het huidige stelsel, zoals de Aanhoudings-
en Ondersteuningseenheden (AOE'n) van de politie, de AOE van de Brigade Speciale
Beveiligingsopdrachten (BSB) KMar en de Unit Interventie Mariniers, onder de
verantwoordelijkheid van respectievelijk de regiokorpsen en het ministerie van Defensie
vallen. Het hoofd DSI zal voor wat betreft de daadwerkelijke inzet bij
terrorismebestrijding en de aanpak van grof geweld verantwoordelijk zijn voor de
operationele aansturing van de Unit Interventie, de scherpschutters en de unit
Interventie Mariniers. Ook indien AOE'n in gezamenlijkheid met de overige eenheden worden
ingezet, vallen die onder de operationele aansturing van het hoofd DSI.
Avatar gebruiker
Palmpie
Brigadier
 
Posts: 483
Geregistreerd: vr nov 12, 2004 21:40

Berichtdoor Ujku » ma aug 14, 2006 23:26

:?:
Laatst bijgewerkt door Ujku op za jun 28, 2008 14:28, in totaal 1 keer bewerkt.
Ujku
Inspecteur
 
Posts: 713
Geregistreerd: wo jun 12, 2002 22:00

Berichtdoor Pendec » ma aug 14, 2006 23:44

Leuke foto ujku.

DSI werd vandaag officieel geïntroduceerd, aldaar werdt die demonstratie gegeven.

Leuk dat je een paar kiekjes hebt :)
Avatar gebruiker
Pendec
Brigadier
 
Posts: 525
Geregistreerd: wo maart 16, 2005 11:30

Berichtdoor Feerce » di aug 15, 2006 10:37

Waarom weet ik het nou nooit wanneer er zo'n demonstratie is :?
PHM
Feerce
Hoofdagent
 
Posts: 358
Geregistreerd: do mei 11, 2006 18:46

Berichtdoor Dangerdeep » di aug 15, 2006 11:44

-leeg-
Laatst bijgewerkt door Dangerdeep op ma nov 13, 2006 18:08, in totaal 1 keer bewerkt.
Dangerdeep
 

Berichtdoor Etienne H. » di aug 15, 2006 13:44

Spreektekst minister Remkes bij opening Dienst Speciale
Interventies
14 augustus 2006

Als er bij een bijeenkomst drie ministers en een korpschef op het
programma staan, dan moet er wel iets bijzonders aan de hand
zijn.
In alle bescheidenheid: dat klopt!
Vandaag, dames en heren, staan we stil bij iets bijzonders.
Bijzonder, vanwege de verregaande samenwerking tussen politie
en defensie.
Bijzonder, omdat we een professionele mix paraat hebben van
verschillende disciplines.
Bijzonder omdat we zonder ingewikkelde besluitvorming snel in
staat zijn een interventieteam in te zetten, wanneer de situatie daar
om vraagt.
Dat zijn – en laten we daar blij om zijn – bijzondere situaties.
Situaties waarbij het te verwachten geweld groot is, vaak met
levensbedreigend karakter.
We mogen trots zijn op de nieuwe Dienst Speciale Interventies. Ik
feliciteer de heer Van Zunderd dan ook met de nieuwe loot aan de
stam van het KLPD. Er is door velen hard gewerkt om deze dienst
tot stand te laten komen. En ik feliciteer dan ook iedereen die
hieraan heeft bijgedragen.

Het belang is groot: met deze nieuwe dienst is Nederland weer
beter voorbereid op terroristische of andere gewelddadige acties.
De oprichting van deze Dienst staat niet op zichzelf. Het is
onderdeel van een bredere aanpassing van onze speciale
eenheden.
Een aanpassing die voortkwam uit een groeiend besef dat in de
loop der jaren door allerlei gebeurtenissen boven kwam drijven.
Het besef dat het terrorisme steeds meer om een flexibele en
snelle aanpak vraagt.
Het besef dat samenwerking nodig is van de verschillende
organisaties. Dat er een einde moet komen aan versnippering en
onvoldoende gebruik van elkanders specialisme.
En het besef dat die samenwerking vraagt om een heldere
aansturing.
Dit alles was aanleiding voor een besluit van drie ministers eind
2003. Om precies te zijn, deze drie ministers die vandaag
aanwezig zijn. Zij gaven de heer Fijnaut de opdracht om eens
kritisch te kijken naar de inrichting, aansturing en het optreden van
onze speciale eenheden. Dit leidde tot het advies ‘de herinrichting
van het stelsel van Speciale Eenheden’. Later is er ook nog een
commissie van wijze mannen aan het werk gezet om onder andere
de haalbaarheid van eventuele veranderingen te bepalen.
Beide adviezen hebben geleid tot het kabinetsbesluit in 2005
waarin we hebben besloten tot een nieuw stelsel van speciale
eenheden.

En op 1 juli dit jaar leidde dit tot de herinrichting van de
Aanhoudings en Ondersteuningseenheden (de OAE’en), de Unit
Interventie Mariniers en de oprichting van de Dienst Speciale
Interventies.
Had dit niet wat sneller gekund? Ik hoor de vraag al. Ik kan me het
ongeduld van de medewerkers voorstellen. Zij hebben lange tijd in
onzekerheid gezweefd over hun positie, terwijl ze wel steeds
paraat stonden voor eventuele inzet. Ik ben uiterst dankbaar voor
hun geduld. En ik ben blij dat er voor hen nu een einde komt aan
deze onzekerheid.
Als ik het heb over de medewerkers van de DSI, dan heb ik het
over Defensie- en Politiemedewerkers. Binnen de DSI is ‘best of
both worlds’ bijeengebracht. Natuurlijk kost zoiets tijd. Het is niet
gebruikelijk dat Defensie en Politie op deze manier samenwerken.
Sterker nog: het is uniek in de wereld.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit tot vragen en
discussiepunten leidt, ook in de media. Bijvoorbeeld de discussie
over de leidinggevende posities waarbij het gaat over de afkomst
van de persoon: politie of defensie?
Twee opmerkingen daarover.
Eén. Als algemeen uitgangspunt geldt dat de DSI opereert onder
de Ambtsinstructie voor de politie. De DSI is een politie-eenheid,
maar wordt gevuld met zowel personeel van defensie als politie.

Beiden kunnen over en ervaring uitwisselen, ook op het gebied
van leidinggeven.
Twee. De functie-eisen zijn voor politie en militaire ambtenaren
gelijk. U kunt er van op aan dat we in eerste instantie kijken naar
de vaardigheden en ervaring van de kandidaten. Ze moeten in
staat zijn leiding te geven aan een grootschalig en gecompliceerd
optreden, vaak in een civiele omgeving, en in een constructie
waarbij verschillende disciplines samenwerken. Dat vraagt om
specifieke eisen.
Kwaliteit staat dan ook voorop, en niet de kleur van het uniform.
We hebben het, dames en heren, niet over een papieren
werkelijkheid. De samenwerking moet zich in praktijk bewijzen.
Een weerbarstige praktijk. Het gaat bijvoorbeeld over het
uitschakelen van iemand met plannen voor een zelfmoordaanslag,
preventieve aanhoudingen van terroristen in een gewone
woonwijk, of het optreden bij gijzelingen.
Geen alledaagse praktijk. Een praktijk die om een bijzonder
antwoord vraagt. Van bijzondere mensen. Van u dus.
Dat dit gaat lukken, daar ben ik van overtuigd. Kijk alleen al naar
de grootscheepse oefening van 22 juni. Nu de rookwolken boven
het oefengebied Rotterdam en Vlaardingen zijn weggetrokken,
resteert een tevreden en enthousiast gevoel. De samenwerking in
het veld verliep ronduit goed.

U begrijpt dat ik daar met een scherp oog naar kijk vanuit mijn
verantwoordelijkheid voor het beheer van de politie. Liep alles op
rolletjes? Nee natuurlijk, maar daar is het een oefening voor. We
zullen blijven oefenen, blijven evalueren en leren om de
professionaliteit op peil te houden.
Om in de sfeer te blijven: we moeten elkaar scherp houden, en niet
gaan opereren als losse flodders.
Als ik het heb over professionaliteit, dan heb ik het niet alleen over
de uitvoering in het veld, maar ook over de besluitvorming. Ook
daarmee zullen we blijven oefenen. Bonfire liet zien dat dit nodig
was.
En bij de laatste oefening op 22 juni scoorde de besluitvorming op
punten van snelheid en duidelijkheid een stuk beter.
Die besluitvorming over de inzet van de DSI is dan ook veranderd.
Vereenvoudigd. Over de inzet gaan niet langer drie ministers,
maar één, en wel de minister van Justitie.
Van drie naar één: dat scheelt, lijkt me. Dat scheelt tijd. Tijd die,
als het erom gaat, hard nodig is. Tijd die mensenlevens kan
sparen.
Ik heb er - tot slot - alle vertrouwen in dat de waarde van de
nieuwe dienst zich in de praktijk gaat uitwijzen.
Natuurlijk hoop ik dat uw inzet niet al te vaak nodig is.
Maar wanneer het moment daar is, is het goed om te weten dat
dat u klaar staat. Het is goed om te weten dat de DSI er is.

Ik wens alle medewerkers van de DSI heel veel succes.
Etienne H.
Surveillant
 
Posts: 59
Geregistreerd: wo jan 18, 2006 19:54
Woonplaats: PL1700

Berichtdoor Pendec » di aug 15, 2006 19:22

Feerce schreef:Waarom weet ik het nou nooit wanneer er zo'n demonstratie is :?


Zelfs als je het zou weten, kon je nog niet komen kijken...
Avatar gebruiker
Pendec
Brigadier
 
Posts: 525
Geregistreerd: wo maart 16, 2005 11:30

ej

Berichtdoor Jantjuhh » ma sep 04, 2006 9:07

Even over dat artikel over de DSI, op de hoofdpagina van deze site.I
k heb begrepen dat de DSI voornamelijk uit mariniers (misschien voormalige mensen van de BBE-SIE)? en speciaal opgeleide politiemensen bestaat.
Via de media is mij bekend dat er een soort `machtsstrijd’ heeft plaatsgehad tussen de politie en defensie wie er nu de leiding over de DSI zal krijgen, wat is hier eigenlijk het resultaat van geweest?
Is die DSI nu een fulltime baan, of zijn leden ook werkzaam bijvoorbeeld bij een AT, of een andere baan binnen het KLPD?
En als je interesse hebt in de DSI i.v.m. met een baan, heeft men dan nog een voorkeur waar je in voorafgaande tijd gediend hebt? En vanaf welke rang als diender kun je solliciteren bij de DSI?
Avatar gebruiker
Jantjuhh
Brigadier
 
Posts: 580
Geregistreerd: ma apr 03, 2006 10:15
Woonplaats: Ja

Berichtdoor PatF » ma sep 04, 2006 22:55

Jantjuhh schreef:Even over dat artikel over de DSI, op de hoofdpagina van deze site.I
k heb begrepen dat de DSI voornamelijk uit mariniers (misschien voormalige mensen van de BBE-SIE)? en speciaal opgeleide politiemensen bestaat.
Via de media is mij bekend dat er een soort `machtsstrijd’ heeft plaatsgehad tussen de politie en defensie wie er nu de leiding over de DSI zal krijgen, wat is hier eigenlijk het resultaat van geweest?
Is die DSI nu een fulltime baan, of zijn leden ook werkzaam bijvoorbeeld bij een AT, of een andere baan binnen het KLPD?
En als je interesse hebt in de DSI i.v.m. met een baan, heeft men dan nog een voorkeur waar je in voorafgaande tijd gediend hebt? En vanaf welke rang als diender kun je solliciteren bij de DSI?


Voorzover ik weet ging het niet zozeer om een machtsstrijd tussen politie en krijgsmacht. Het betreft een politieke kwestie.

Een politiefunctionaris heeft nu de leiding over de DSI. In de toekomst zal dit ook iemand vanuit de krijgsmacht kunnen zijn. Daar werd echter de kanttekening bij gemaakt dat iemand vanuit de krijgsmacht een andere insteek heeft. De politiefunctionaris zou gerichter zijn op het aanhouden, de militair op het doden. Daar is de politiek kennelijk nog niet aan toe, of men is bang voor Britse toestanden. We hebben het hier echter wel over terrorisme. Dan moet je niet te moeilijk denken, maar doen wat nodig is en zonder te twijfelen. Of dit nu doden of aanhouden is, maakt niet uit.
Avatar gebruiker
PatF
Hoofdinspecteur
 
Posts: 800
Geregistreerd: zo aug 31, 2003 15:25

Berichtdoor GlockCop » di sep 05, 2006 2:27

Volgens mij mag een krijgsmachtonderdeel niet op Nederlandse bodem opereren zonder uitdrukkelijke toestemming. KMAR heeft dus die toestemming natuurlijk. Maar als dat zo is dan zou dat kunnen verklaren waarom de politie de baas is. En omdat wij natuurlijk beter zijn :lol: :wink:
People sleep peaceably in their beds at night only because rough men stand ready to do violence on their behalf.
George Orwell
Avatar gebruiker
GlockCop
Hoofdcommissaris
 
Posts: 2197
Geregistreerd: zo apr 16, 2006 20:43


Keer terug naar Overige eenheden

cron

Toon nieuwe berichten